Handige tools en links

Op deze pagina staan handige materialen en tools die je kunnen helpen om Nederland Rookvrij te maken. Ook vind je links naar interessante online bijeenkomsten die binnen het netwerk plaatsvonden.

Toolkits

Naleving rookvrij terrein

In deze toolkit staan tips, tricks en handige gespreksvoorbeelden voor de naleving op en rondom een rookvrij terrein.

Stoppen-met-roken zorg aan de hele wijk

In deze toolkit vind je adviezen en handvatten voor het realiseren van een stoppen-met-rokenprogramma voor GGD’en en gemeenten.

Rookvrije Zorg

Deze toolkit biedt zorgprofessionals en -organisaties handvatten om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren.

Rookvrije sportverenigingen

In deze factsheet staan onderzoeksresultaten en tips voor een rookvrije sportvereniging.

Hulp voor bedrijven

Op deze pagina vind je informatie, inspiratie en handvatten voor het realiseren van een rookvrij bedrijf.

Rookvrije Start

Deze toolkit biedt een volledig overzicht van de materialen Rookvrije Start voor zorgverleners en (aanstaande) ouders.

Rookvrij! Werkt beter

Op deze pagina vind je een wegwijzer voor bedrijfsartsen met praktische tips, voorbeelden, verwijzingen én podcasts.

Stoppen-met-roken aanbod medewerkers

Op deze pagina vind je tools om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers meedoen met het stoppen-met-roken aanbod.

Websites, handige documenten & media

Roken info

Op deze website vind je betrouwbare informatie en adviezen over tabak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

GGD GHOR Kennisnet

Op het platform GGD GHOR Kennisnet kunnen professionals op het gebied van publieke gezondheidszorg en veiligheid informatie uitwisselen en kennis delen.

Project Rookvrije Organisatie

Binnen dit project zijn bedrijfsartsen bezig met het maken van scholingen en toolkits om aandacht voor niet-roken in de praktijk vorm te geven.

Rookvrije Generatie

Op deze website vind je ervaringsverhalen en tools om op weg te gaan naar een Rookvrije Generatie.

Stoppen met roken voor iedereen

Een informatiepagina over het streven naar gelijke kansen voor een rookvrij leven voor alle volwassenen en kinderen.

Beginnen over stoppen met roken

In deze podcast hoor je hoe je als arts het gesprek kunt aangaan met de patiënt over stoppen met roken.

Notities terugdringen aantal rokers

In deze notities vind je informatie over de invoering van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak en een tabaksverslavingsfonds.

Stoppen met rokeninterventies

In een rapport en factsheet lees je de werkzame elementen van stoppen-met-rokeninterventie voor mensen met een lagere SEP.

Rookvrije auto’s

In deze notitie lees je hoe groot de blootstelling aan tweedehands rook in een auto kan zijn, wat het draagvlak is voor maatregelen en wat er gebeurt met de blootstelling aan tweedehands rook in landen waar maatregelen al ingevoerd zijn. 

Rookvrij bedrijf

In de podcast ‘Rookvrij! Werkt beter’ maakt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het proces om rookvrij te worden inzichtelijk én geven ze organisaties concrete handvatten en tips om rookvrij te worden.

Rookvrij in Omgevingsvisie

De gemeenteraad van Arnhem nam in november 2021 de motie aan dat in de Omgevingsvisie wordt opgenomen dat een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is. De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Lees meer over de Omgevingswet.

Jongeren en roken

Hoe kun je zorgen dat geen enkel kind meer wil beginnen met sigaretten, shisha of snus (een Zweedse variant van pruimtabak)? Samen met een jongerencoach van Stichting Krachtwijken vertelden achttien ervaringsdeskundige jongens, in de leeftijd van 14 tot 18, ons wat er nodig is.

Wijkaanpak stoppen met roken

Wil je iedereen in jouw wijk een kans geven op een rookvrij leven? En wil jij dat samen met professionals in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen doen? Deze actiekaart helpt je op weg.

Samenwerken met sleutelpersonen

Deze handreiking is voor iedereen die al samenwerkt of wil werken met sleutelpersonen op het gebied van zorg en welzijn (en dus rookpreventie) en op zoek is naar praktische informatie om deze samenwerking vorm te geven.

Stoppen met roken met de app Quiddy

Jongvolwassenen die willen stoppen met roken zoeken meestal geen professionele hulp. Daarom is er nu een nieuwe app ontwikkeld: Quiddy. Met deze app kunnen zij samen stoppen met een onbekende, een vriend(in), collega of studiegenoot.

Successen en uitdagingen van gemeentelijk rookbeleid

Hoe gaat met het rookvrijbeleid van Nederlandse gemeenten in 2023? Wat zijn de successen en de uitdagingen? Je leest het in de factsheet ‘Gemeentelijk rookvrijbeleid’ van de Rookvrije Generatie.

Online bijeenkomsten terugkijken

Hieronder vind je een overzicht van online bijeenkomsten die vanuit de coalities binnen het netwerk plaatsvonden. Bekijk hier webinars terug die we vanuit het netwerk organiseerden.