Handige tools en links

Op deze pagina staan handige materialen, tools, links en tips & tricks. Ook vind je links naar interessante online bijeenkomsten die binnen het netwerk plaatsvonden.

Toolkits

Naleving rookvrij terrein

In deze toolkit staan tips, tricks en handige gespreksvoorbeelden voor de naleving op en rondom een rookvrij terrein.

Stoppen-met-roken zorg aan de hele wijk

In deze toolkit vind je adviezen en handvatten voor het realiseren van een stoppen-met-rokenprogramma voor GGD’en en gemeenten.

Rookvrije Zorg

Deze toolkit biedt zorgprofessionals en -organisaties handvatten om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren.

Rookvrije sportverenigingen

In deze factsheet staan onderzoeksresultaten en tips voor een rookvrije sportvereniging.

Hulp voor bedrijven

Op deze pagina vind je informatie, inspiratie en handvatten voor het realiseren van een rookvrij bedrijf.

Rookvrije Start

Deze toolkit biedt een volledig overzicht van de materialen Rookvrije Start voor zorgverleners en (aanstaande) ouders.

Rookvrij! Werkt beter

Op deze pagina vind je een wegwijzer voor bedrijfsartsen met praktische tips, voorbeelden, verwijzingen én podcasts.

Stoppen-met-roken aanbod medewerkers

Op deze pagina vind je tools om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers meedoen met het stoppen-met-roken aanbod.

Websites, handige documenten & media

Roken info

Op deze website vind je betrouwbare informatie en adviezen over tabak gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

GGD GHOR Kennisnet

Op het platform GGD GHOR Kennisnet kunnen professionals op het gebied van publieke gezondheidszorg en veiligheid informatie uitwisselen en kennis delen.

Project Rookvrije Organisatie

Binnen dit project zijn bedrijfsartsen bezig met het maken van scholingen en toolkits om aandacht voor niet-roken in de praktijk vorm te geven.

Rookvrije Generatie

Op deze website vind je ervaringsverhalen en tools om op weg te gaan naar een Rookvrije Generatie.

Stoppen met roken voor iedereen

Een informatiepagina over het streven naar gelijke kansen voor een rookvrij leven voor alle volwassenen en kinderen.

Beginnen over stoppen met roken

In deze podcast hoor je hoe je als arts het gesprek kunt aangaan met de patiënt over stoppen met roken.

Notities terugdringen aantal rokers

In deze notities vind je informatie over de invoering van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak en een tabaksverslavingsfonds.

Stoppen met rokeninterventies

In een rapport en factsheet lees je de werkzame elementen van stoppen-met-rokeninterventie voor mensen met een lagere SEP.

Rookvrije auto’s

In deze notitie lees je hoe groot de blootstelling aan tweedehands rook in een auto kan zijn, wat het draagvlak is voor maatregelen en wat er gebeurt met de blootstelling aan tweedehands rook in landen waar maatregelen al ingevoerd zijn. 

Rookvrij bedrijf

In de podcast ‘Rookvrij! Werkt beter’ maakt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het proces om rookvrij te worden inzichtelijk én geven ze organisaties concrete handvatten en tips om rookvrij te worden.

Online bijeenkomsten

Hieronder vind je een overzicht van online bijeenkomsten die vanuit de coalities binnen het netwerk plaatsvonden. Bekijk hier webinars terug die we vanuit het netwerk organiseerden.