Handige tools en links

Op deze pagina staan handige materialen, tools, links en tips & tricks. Ook vind je hier doorverwijzingen naar interessante webinars die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Toolkits

Naleving rookvrij terrein

Rookvrije Generatie: In deze toolkit staan tips, tricks en handige gespreksvoorbeelden voor de naleving op en rond een rookvrij terrein.

Stoppen-met-roken zorg aan de hele wijk

Pharos: Adviezen en handvatten bij het realiseren van goed stoppen-met-rokenprogramma, voor GGD’en en gemeenten.

Rookvrije Zorg

Deze toolkit biedt zorgprofessionals en -organisaties handvatten om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren.

Rookvrije sportverenigingen

In deze factsheet staan onderzoeksresultaten en tips voor een rookvrije sportvereniging.

Hulp voor bedrijven

Rookvrije Generatie: Informatie over wat men kan doen voor het realiseren van een tabaksvrij bedrijf.

Rookvrije Start

Een volledig overzicht van de materialen Rookvrije Start voor zorgverleners en (aanstaande) ouders.

Rookvrij! Werkt beter

NVAB: Wegwijzer voor bedrijfsartsen met praktische tips, voorbeelden en verwijzingen.

Websites, handige documenten & media

Roken info

Trimbos: Betrouwbare informatie en adviezen over tabak gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

GGD GHOR Kennisnet

Binnen GGD GHOR Kennisnet kunnen professionals op het gebied van publieke gezondheidszorg en veiligheid informatie uitwisselen en kennis delen.

Project Rookvrije Organisatie

NVAB: Bedrijfsartsen zijn bezig met het maken van scholingen en toolkits om aandacht voor niet-roken in de praktijk vorm te kunnen geven.

Rookvrije Generatie

Hier vind je ervaringsverhalen en tools om op weg te gaan naar een rookvrije generatie.

Stoppen met roken voor iedereen

Pharos: Informatiepagina over het streven naar gelijke kansen op een rookvrij leven voor alle volwassenen en kinderen.

Beginnen over stoppen met roken

KNMG: Podcast over hoe je als arts het gesprek aan kunt gaan met de patiënt over stoppen met roken.

Notities terugdringen aantal rokers

Stichting Rookpreventie Jeugd en NtvG: Over de invoering van een vergunningstelsel voor de verkoop van tabak en een tabaksverslavingsfonds.

Stoppen met rokeninterventies

IVO, Trimbos en Amsterdam UMC: De werkzame elementen van stoppen-met-rokeninterventie voor mensen met een lagere SEP.

Rookvrije auto’s

Deze notitie zet op een rij hoe groot de blootstelling aan tweedehands rook in een auto kan zijn , wat het draagvlak is voor maatregelen en wat er gebeurt met de blootstelling aan tweedehands rook in landen waar maatregelen al ingevoerd zijn. 

Rookvrij bedrijf

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) geeft in de podcast ‘Rookvrij! Werkt beter’ werkgevers handvatten om rookvrij te worden. De podcast maakt het proces om rookvrij te worden inzichtelijk en geeft organisaties concrete handvatten en tips om rookvrij te worden.

Webinars

Hieronder vind je een overzicht van webinars die vanuit de coalities in het verleden hebben plaatsgevonden.. Bekijk hier webinars terug die we vanuit het netwerk hebben georganiseerd.