Kernpartners

Het netwerk Nederland Rookvrij heeft op dit moment acht kernpartners die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor het levend houden van het netwerk. De kernpartners:

  • Sturen op de ontmoeting en de onderlinge communicatie.
  • Reflecteren periodiek over de voortgang van het netwerk en voeren het gesprek of de netwerkvorm nog steeds past.
  • Zijn ondersteunend, niet dirigerend.
  • Zijn agenderend en initiërend.
  • Zijn geen vast gezelschap: het kan variëren.
  • Zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten in het netwerk: dat zijn de deelnemers zelf.

KNMG

De KNMG maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Artsen spelen een belangrijke rol op weg naar een rookvrije samenleving. Ze geven advies en bieden ondersteuning bij het stoppen met roken. Ook in het maatschappelijk debat laten verschillende artsen van zich horen. De KNMG zet zich er samen met anderen voor in dat de afspraken uit het Preventieakkoord over roken volledig worden nageleefd, met extra aandacht voor minder verkoop en een hogere prijs van tabak. Verder is de KNMG betrokken bij het rookvrij maken van de zorg.

Lees meer.

NOC*NSF

Uiterlijk in 2025 zijn alle sportclubs en sportevenementen rookvrij: dit is de ambitie die NOC*NSF en de sportbonden met het ministerie van VWS vastlegden in het Nationaal Preventieakkoord. Door de sportomgeving helemaal rookvrij te maken kan iedereen genieten van sport in een gezonde en prettige omgeving en geven we het goede voorbeeld.

Lees meer.

Clean Air Nederland

Clean Air Nederland streeft naar een rookvrij Nederland. Een samenleving zonder nicotineverslaving, zonder ziekte en vroegtijdige sterfte door (mee)roken en zonder alle persoonlijke en maatschappelijke overlast en kosten. Clean Air Nederland wil de misleidende rookcultuur afbreken en roken denormaliseren zodat kinderen niet meer gaan roken. Als belangenorganisatie is Clean Air Nederland voornamelijk bezig op maatschappelijk en politiek gebied.

Lees meer.

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar roken en tabaksontmoediging en deelt kennis daarover. Het Trimbos-instituut zorgt er ook voor dat die kennis in praktijk wordt gebracht. Dat doet ze door mensen voor te lichten en samen te werken met professionals, de wetenschap en de overheid. Zo draagt het Trimbos-Instituut bij aan minder ziekte en sterfte door tabaksgebruik.

Lees meer.

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 GGD’en en GHOR-bureaus werken ze mét en vóór hun leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Ze doen dit onder andere door GGD’en en gemeenten te adviseren en ondersteunen bij het rookvrij maken van omgevingen en openbare ruimtes.

Lees meer.

De Nederlandse GGZ

De Nederlandse ggz is de branche- en netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Hun doel? In 2025 zijn alle lidinstellingen van de Nederlandse ggz rookvrij. Hierbij ondersteunen ze instellingen bij het uitleggen van de boodschap en het implementeren van het rookvrij-beleid. Dit vanuit de kerngedachte dat de gezondheidszorg er is om mensen beter te maken. Daar past roken niet bij.

Lees meer.

Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland is een landelijk expertisenetwerk voor preventie, behandeling en herstel bij verslaving. Ze bundelen en delen de volledige expertise van de sector, om samen verslavingsproblematiek te voorkomen en mensen beter te bereiken en behandelen. Daarnaast zetten zij zich in om de zorg rookvrij te maken.

Lees meer.

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij 

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF en Longfonds, met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Om dit doel te bereiken werken ze aan het vergroten van het maatschappelijk en politiek draagvlak voor een rookvrij Nederland én het voorkomen dat er nieuwe rokers bij komen met de Rookvrije Generatie. Ook faciliteren en stimuleren ze huidige rokers om te stoppen met roken met Stoptober en denormaliseren ze tabak en de tabaksindustrie met DoeiTabaksindustrie

Lees meer.