Over ons

Wie zijn we?

Sinds begin 2020 bestaat het netwerk Nederland Rookvrij: een open netwerk in ontwikkeling waar deelnemers vanuit coalities zich inzetten voor tabaksontmoediging. Om deelnemers te inspireren, mobiliseren, maar ook om kennis en ervaring uit te wisselen. Allemaal hebben we dezelfde missie; een rookvrije samenleving. De invulling van de missie doet iedere deelnemer op zijn manier en met een eigen focus (van participatie tot confrontatie, binnen de regels van de wet). Het netwerk is in ontwikkeling, we zijn als onderdeel van de transitieperiode nog volop aan het bouwen.

Wat is er veranderd?

Het netwerk komt voort uit de samenwerkende Gezondheidsfondsen en haar partners (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij). We werken niet meer vanuit de strategie en gedachtebepaling vanuit 1 centraal punt (Stichting ANR gevormd door de 3 gezondheidsfondsen met daaraan de partners gekoppeld), maar vormen een netwerk van vele partijen/coalities die zich inzetten op het gebied van tabaksontmoedigingsbeleid. Hierdoor kan iedereen zijn/haar projecten uitvoeren en initiëren en wordt niemand belemmerd door een vast te volgen strategie.

Wat doen we?

Binnen dit netwerk kunnen deelnemers elkaar vinden en elkaar versterken. Dit kan voor eigen activiteiten zijn of door samen nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Er is ruimte voor iedereen om projecten te ontplooien. Het netwerk verbindt organisaties en mensen met dezelfde ideeën, onderwerpen en behoeften aan projecten. Gezamenlijk zorgen we voor nog meer impact. Het netwerk heeft een eigen ondersteuningsstructuur, het netwerkbureau, waarbij er geen bestuursmandaat of macht zit bij bepaalde deelnemers.

Kernpartners

Het netwerk kent 9 kernpartners die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor het levend houden van het netwerk. Zij sturen op de ontmoeting en de onderlinge communicatie. Het is geen vast gezelschap: het kan variëren. Kernpartners zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten in het netwerk: dat zijn de deelnemers zelf. De kernpartners reflecteren periodiek over de voortgang van het netwerk en voeren het gesprek of de netwerkvorm nog steeds past. Dat doen ze ondersteunend, niet dirigerend. Ze zijn agenderend en initiërend.