Aansluiten bij het netwerk

Hoe kan ik deelnemen?

Iedereen die de missie een warm hart toe draagt en de spelregels onderschrijft, kan deelnemen aan het netwerk: dat is de kracht! Als deelnemer in het netwerk ben je actief in de tabaksontmoediging.

Je levert verder je bijdrage door samen te werken, zoals door:

  • In coalitieverband met andere deelnemers activiteiten op te starten om de te missie te realiseren;
  • Je eigen lopende activiteiten te delen via de website, LinkedIn of via info@nederlandrookvrij.nl, zodat anderen ervan kunnen leren, maar ook zodat we samen kunnen kijken of er eventueel aanvullende activiteiten en/of aandachtspunten wenselijk zijn;
  • Deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten  waar bestaande/nieuwe coalities zich presenteren, waar je kan aansluiten, en nieuwe coalities kunt creëren.

Via dit platform kan informatie en mooie voorbeelden worden gedeeld, inspiratie worden opgedaan en kunnen deelnemers met elkaar in contact blijven.

Je kunt je via het contactformulier aanmelden als geïnteresseerde voor deelname in het netwerk. Om toe te kunnen treden als lid dien je de spelregels te onderschrijven waar leden van het netwerk zich aan dienen te houden. Bij deelname aan het netwerk geef je toestemming om opgenomen te worden als deelnemer op het digitale platform van Nederland Rookvrij. Tevens word je op de hoogte gehouden van alle communicatie rondom het netwerk en haar activiteiten.