Aansluiten bij het netwerk

Hoe kan ik deelnemen?

Iedereen die de missie een warm hart toe draagt en de spelregels onderschrijft, kan deelnemen aan het netwerk: dat is de kracht! Als deelnemer in het netwerk ben je actief in de tabaksontmoediging.

Je levert verder je bijdrage door samen te werken, bijvoorbeeld door:

  • In coalitieverband met andere deelnemers activiteiten op te starten om de te missie te realiseren;
  • Je eigen lopende activiteiten te delen via de website, LinkedIn of via info@nederlandrookvrij.nl, zodat anderen ervan kunnen leren, maar ook zodat we samen kunnen kijken of er eventueel aanvullende activiteiten en/of aandachtspunten wenselijk zijn;
  • Deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten waar bestaande en nieuwe coalities zich presenteren, waar je kan aansluiten en nieuwe coalities kunt creëren.

Via dit platform delen we informatie en mooie voorbeelden met elkaar, doe je inspiratie op en blijven deelnemers met elkaar in contact.

Via het contactformulier kun je je aanmelden als geïnteresseerde voor deelname in het netwerk. Om toe te treden als lid onderschrijf je de spelregels waar leden van het netwerk zich aan dienen te houden. Bij deelname aan het netwerk geef je toestemming om opgenomen te worden als deelnemer op het digitale platform van Nederland Rookvrij. Ook word je op de hoogte gehouden van alle communicatie rondom het netwerk en haar activiteiten.