Categorieën
Gemeente

Gemeenten op weg naar een Rookvrije Generatie

Gemeenten leveren een bijdragen aan het creëren van een rook- en tabaksvrije omgeving en aan het stimuleren van een effectieve en toegankelijke stoppen-met-roken-zorg. De ambitie van deze ondersteuning is dat aan het eind van 2021 vrijwel alle gemeenten in Nederland ten minste een eerste concrete stap hebben gezet op weg naar een Rookvrije Generatie.

In het Preventieakkoord wordt er op ingezet dat een toenemend aantal gemeenten stappen zet op weg naar een Rookvrije Generatie. Die beweging wordt ondersteund vanuit deze coalitie, waarbij kennis, middelen en mensen ter beschikking worden gesteld.

Betrokken partijen

– GGD GHOR Nederland en GGD-en: Kijk op de site van de GGD uit uw regio.
– Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): https://vng.nl/artikelen/thema-roken
– Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV): https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/gemeenten/

Links en kanalen:

– Zie websites die hierboven staan benoemd
– Video: Gemeenten op weg naar Rookvrije Generatie: https://youtu.be/rUHACkUp3Y0
– Twitter: @VNG_gezondheid, @GGDGHORNL    

Contactgegevens

Neem contact op met de GGD uit uw regio of met het centrale contactpunt van de VNG via lokalepreventieakkoorden@vng.nl