Categorieën
Gemeente

Rookvrij Regio Haaglanden

Het doel van de coalitie is dat heel regio Haaglanden – GGD en de 9 gemeenten – zich inspant voor een Rookvrije Generatie. Regionaal zet GGD Haaglanden in op het verkrijgen van draagvlak, delen van informatie en uitwisselen van kennis. Er wordt informatie gedeeld via websites en nieuwsbrieven worden gestuurd naar gemeenten en ketenpartners. Daarnaast is beeldmateriaal  opgenomen dat wordt gebruikt voor het vergroten van draagvlak. Elke gemeente wordt op maat ondersteund in beleidsvorming en bij het opstellen van uitvoeringsprogramma’s. Gemeenten investeren in lokale activiteiten zoals scholen ondersteunen met borden, sportverenigingen aansporen om zich in te spannen voor een rookvrije sportomgeving en aandacht vragen voor de campagne Stoptober.

De regio Haaglanden ondersteunt de Rookvrije Generatie. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. In Nederland sterven elk jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken.  GGD Haaglanden en de 9 regiogemeenten willen bijdragen om dit te voorkomen door opgroeiende kinderen te beschermen. De coalitie is gestart om vanuit de GGD in samenwerking met gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer in de regio Haaglanden meer inspanningen te verrichten ten behoeve van de Rookvrije Generatie. Door in regioverband samen te werken, kunnen we elkaar blijven inspireren en leren we van elkaar. De ambitie is dat steeds meer partners in Haaglanden in actie komen voor een Rookvrije Omgeving. Hiervoor is een groot maatschappelijk draagvlak nodig. We willen in regio Haaglanden heel veel goede voorbeelden verzamelen en deze inzetten op een nog groter bereik van de Rookvrije Omgeving.

Betrokken partijen

GGD Haaglanden, gemeente Den Haag, gemeente Delft, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Midden-Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rijswijk, gemeente Wassenaar, gemeente Westland en gemeente Zoetermeer.

Contactgegevens

Joline van Lier | rookvrijeomgeving@ggdhaaglanden.nl