Categorieën
Netwerk nieuws

1000 ambassadeurs voor een rookvrije start voor ieder kind

Rookvrije Start heeft op dit moment maar liefst 1000 ambassadeurs. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, jeugdartsen, (jeugd)verpleegkundigen, kinderartsen, verslavingsartsen, stoppen-met-roken coaches en andere zorgprofessionals die samen werken aan een rookvrije start voor ieder kind.

1000 ambassadeurs waarmee wordt samengewerkt aan een rookvrije start voor ieder kind. Ieder op z’n eigen manier: in de spreekkamer bij een paar met zwangerschapswens, tijdens de zwangerschapscontroles, bij de kersverse ouders thuis, op het consultatiebureau, aan de telefoon of in de huisartsenpraktijk. Samen tijdens een vergadering van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV), achter de computer om een e-learning te doen of om beleid uit te werken. 1000 ambassadeurs verspreid over het hele land. Samen zet men zich in om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken en rookvrij te blijven.

5 jaar Taskforce Rookvrije Start

In 5 jaar heeft de Taskforce Rookvrije Start veel bereikt. In 2015 ontstond het idee voor een landelijke taskforce tijdens een bijeenkomst over rookvrij opgroeien georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen. De babysterfte in Nederland was nog steeds relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen en ruim 1 op de 10 vrouwen rookte door tijdens de zwangerschap. De verschillende vertegenwoordigers van beroepsverenigingen uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg en de landelijke partijen College Perinatale Zorg (CPZ), ZonMw, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut  bundelen sindsdien hun krachten in de Taskforce Rookvrije Start. Men spant zich in om kennis, materialen en methodieken te ontwikkelen en implementeren. Samen met alle partijen en ambassadeurs wordt er gewerkt aan het doel dat elk kind rookvrij kan opgroeien.

Dank aan ambassadeurs

Dankzij de ambassadeurs wordt steeds meer inzicht gekregen in wat er nodig is om goede stoppen-met-roken zorg aan (aanstaande) ouders te bieden. Taskforce Rookvrije Start maakte daarom een filmpje om alle ambassadeurs te bedanken.

Trimbos.nl