Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Burgerinitiatief ‘Nicotinee’ van start

Vier maatschappelijke organisaties starten ‘Nicotinee’, een burgerinitiatief voor een nicotinevrije generatie. ConsumentenClaim, Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose willen dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat.  

Nicotinevrije generatie 

Met deze maatregel willen de organisaties bereiken dat er in de toekomst een nicotinevrije generatie ontstaat. Om te voorkomen dat de huidige generatie jongeren vroegtijdig verslaafd raakt aan nicotine, wordt een nieuw op te richten toezichthouder voorgesteld, die zich specifiek op de bescherming van jongeren richt. 

Nicotinevrije toekomst  

Het initiatief is in lijn met ontwikkelingen in het buitenland. Door een verkoopverbod van alle nicotinehoudende producten vanaf 2030 te koppelen aan het geboortejaar 2012 ontstaat een echte nicotinevrije generatie. In Denemarken, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Maleisië zijn al soortgelijke wetsvoorstellen besproken of doorgevoerd. Ook daar is gekozen voor het jaar 2030 als startdatum. 

Toezicht noodzakelijk 

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim en mede-initiatiefnemer van ‘Nicotinee’: “Hoewel de huidige verkoopgrens 18 jaar is, kunnen jongeren zowel in fysieke winkels als online eenvoudig nicotinehoudende producten kopen, zoals vapes. Daar moet veel strenger op gecontroleerd worden. Wij denken dat daarvoor een nieuw op te richten toezichthouder nodig is die zich uitsluitend toelegt op de bescherming van jongeren.” 

Burgerinitiatief 

Als voor het burgerinitiatief 40.000 handtekeningen worden opgehaald, moet het voorstel in de Tweede Kamer behandeld worden. Dit is volgens de initiatiefnemers nodig, omdat het huidige beleid én toezicht van de regering ernstig tekortschiet. 

Wil jij Nicotinee steunen? Onderteken dan het burgerinitiatief via hun website. 

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Onderzoek: Tabaksverkooppunten moeten effectiever worden verminderd

Op 8 december debatteert de Tweede Kamer onder andere over het terugdringen van het aantal verkooppunten van tabak. In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 staat  het voornemen om tabaksverkooppunten te verminderen en per 2024 te stoppen met de verkoop van tabak in supermarkten. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC in het Tabak uit het Zicht project blijkt echter dat dit niet voldoende is.

Aanpak

De onderzoekers brachten de kernresultaten uit het Tabak uit het Zicht project samen in een factsheet. In het project  brachten ze tabaksverkoopomgeving in vier steden in kaart: Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Zwolle. Adolescenten in deze steden vulden een vragenlijst in over roken-gerelateerde onderwerpen en deden mee aan metingen van hun blootstelling aan de in kaart gebrachte verkooppunten. Verder brachten de onderzoekers alle verkooppunten in zeven plattelandsgemeenten in kaart.

Gemakkelijk verkrijgbaar

Het onderzoek toont aan dat tabak gemakkelijk verkrijgbaar is in zowel steden als dorpen. In armere buurten is de verkrijgbaarheid groter, wat de toch al grote ongelijkheden op het gebied van roken kan uitvergroten. Veel verkooppunten bevinden zich rond scholen; in steden hebben scholen gemiddeld drie tabakswinkels binnen een straal van 500 meter. Jongeren op het vmbo worden vaker blootgesteld aan tabaksverkoop dan jongeren op het vwo. Dit is zorgelijk, omdat adolescenten die vaker worden blootgesteld aan verkooppunten, roken sociaal acceptabeler vinden.

Verkooppunten omlaag

Het aantal tabaksverkooppunten moet dus flink worden teruggebracht. Met het huidige plan om de verkoop van tabak in supermarkten te verbieden komen we er niet; ruim twee derde van de verkooppunten in steden zijn andere winkels dan supermarkten en ook in landelijke gemeenten blijft tabak bereikbaar. Bovendien toont het Tabak uit het Zicht onderzoek aan dat jongeren die sigaretten kopen dit juist niet in supermarkten doen, maar in tabak- en gemakszaken.

Problemen voorkomen

Bij het terugdringen van het aantal verkooppunten moet men rekening houden met een aantal problemen dat kan optreden als je enkel bepaalde winkeltypen uitsluit van verkoop, zoals supermarkten en benzinestations. We moeten voorkomen dat er verschuiving van de verkoop optreedt naar uitgezonderde winkeltypen, het aanbod tabaksverkooppunten toeneemt in armere buurten en er veel tabaksverkooppunten blijven in omgevingen waar jongeren zijn.

Vergunningsstelsel

Een vergunningenstelsel voor de verkoop van tabak is de meest veelbelovende manier om het aantal verkooppunten én de plaatsing van verkooppunten in de hand te houden. Met dit stelsel geeft men alleen aan bepaalde winkeltypen vergunningen uit en stelt men een limiet op het aantal vergunningen per buurt. Zo voorkomen we dat de verkoop verschuift van bijvoorbeeld supermarkten naar kleine winkels.

Contact

Wil je meer weten over (de resultaten van) dit onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Tessa van Deelen (t.r.d.vandeelen@amsterdamumc.nl) en Mirte Kuipers (m.a.kuipers@amsterdamumc.nl).

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Goede voornemens? Ga in gesprek over roken!

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Veel mensen die roken hebben het goede voornemen te stoppen. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 12 december weer te zien op websites en social media. Mensen die roken worden aangemoedigd om 2023 rookvrij te starten.

Ga in gesprek over roken

Als (zorg)professional kan je hieraan bijdragen door met mensen die roken in gesprek te gaan. Start zelf ook met een goed voornemen! Vraag patiënten of ze roken en verwijs hen naar stoppen-met-rokenhulp.

Materialen

Maak stoppen met roken bespreekbaar. De gratis campagnematerialen kunnen u hierbij helpen. Door deze materialen in uw wachtkamer of spreekkamer te plaatsen kunt u makkelijk en snel een gesprek over roken beginnen. Kijk op www.puurvoorprofs.nl voor meer informatie, tips en materialen.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Sigaretten niet minder betaalbaar geworden, ondanks tabaksaccijns

De accijnsverhogingen die in Nederland plaatsvonden tussen 2010 en 2020 blijken onvoldoende te zijn geweest om roken minder betaalbaar te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht (UM), vandaag gepubliceerd in Nicotine & Tobacco Research. Hoewel de prijs van een pakje sigaretten jaarlijks licht steeg, nam ook het inkomen van Nederlanders toe, waardoor de betaalbaarheid van tabak in tien jaar tijd vrijwel gelijk is gebleven. Dat terwijl accijnsverhoging een zeer effectieve maatregel is om roken te ontmoedigen. Naast structurele, jaarlijkse accijnsverhogingen van voldoende formaat, zouden beleidsmakers daarom ook een standaard correctie voor toegenomen koopkracht moeten meenemen.

Tot nu toe onvoldoende accijnsverhoging

 De onderzoekers van de Universiteit Maastricht geven aan dat om roken daadwerkelijk minder betaalbaar te maken, het cruciaal is dat accijnsverhogingen niet alleen groot genoeg zijn, maar ook met enige regelmaat plaatsvinden, bijvoorbeeld jaarlijks.

“Het doel van accijnsverhogingen is dat mensen minder gaan roken, doordat tabak minder betaalbaar wordt. Dat levert gezondheidswinst op”, zegt onderzoeker Cloé Geboers, verbonden aan UM en het Trimbos-instituut. “De geplande verhogingen in 2023 en 2024 van elk ongeveer 1 euro zijn daarmee een goed begin.”

De onderzoekers benadrukken dat het daarbij belangrijk blijft om accijnsverhogingen te combineren met andere maatregelen. Vooral om groepen te ondersteunen die meer moeite hebben om te stoppen met roken.

Voldoende draagvlak

De meerderheid van de Nederlanders is voorstander van het verhogen van accijnzen op tabak, om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken (80%) en om rokers te stimuleren om te stoppen (76%). Dat blijkt uit het jaarlijkse draagvlakonderzoek tabaksontmoediging, uitgevoerd door Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (2022). Om roken daadwerkelijk terug te dringen pleit Gezondheidsfondsen voor Rookvrij voor structurele jaarlijkse accijnsverhogingen van minimaal 10%, gecombineerd met een standaard correctie voor toegenomen koopkracht.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Onderzoek: Jongeren klaar met de tabaksindustrie

Platform ‘Doei Tabaksindustrie’ van Hartstichting, KWF en Longfonds legt smerige praktijken tabaksindustrie bloot

Kinderarbeid, ontbossing en kinderen verslaafd maken aan nicotine met e-sigaretten (of: vapes). Het zijn slechts drie van de vele misstanden die de tabaksindustrie veroorzaakt . Tweederde (63%) van de jongeren tot 18 jaar is helemaal klaar met deze industrie, blijkt uit de jaarlijkse Generatiemonitor van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. De fondsen (Hartstichting, KWF en Longfonds) schieten daarom te hulp: vandaag lanceren zij het platform ‘Doei Tabaksindustrie’: om samen met jongeren te strijden voor een samenleving waarin de tabaksindustrie geen plek meer heeft.

Uit het nieuwe onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat tweederde van de jongeren vindt dat de tabaksindustrie verboden moet worden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 45 procent van de jongeren onder 18 jaar zich niet bewust is dát ze verleid worden door de tabaksindustrie. De Hartstichting, KWF en het Longfonds vinden dat zorgelijk. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een Rookvrije Generatie, maar worden daarin tegengewerkt door de tabaksindustrie.

Jongeren makkelijk slachtoffer tabaksindustrie

Carla van Gils, voorzitter van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en directeur van KWF: “Dat veel jongeren zich nauwelijks bewust zijn van die verleiding maakt hen een makkelijk slachtoffer van de tabaksindustrie. Deze industrie doet er alles aan om kinderen te laten beginnen met roken. Bijvoorbeeld door producten te ontwikkelen zoals e-sigaretten/vapes met aantrekkelijke smaakjes. De tabaksindustrie maakt haar producten bewust verslavend en is betrokken bij talloze onacceptabele praktijken.

Met het platform Doei Tabaksindustrie willen we de misstanden van de tabaksindustrie onder de aandacht brengen. En een beweging creëren voor iedereen die strijdt voor een maatschappij zonder tabaksindustrie.”

Tabaksindustrie: altijd op zoek naar ‘replacement smokers’

Jaarlijks overlijden alleen al in Nederland zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Om die gestorven rokers te vervangen is de tabaksindustrie voortdurend op zoek naar jongeren. Deze groep noemen ze ‘replacement smokers’. Om aan nieuwe jonge klanten te komen deelt de tabaksindustrie bijvoorbeeld gratis sigaretten uit aan kinderen in Afrika en Azië. En verleiden ze jongeren tot nicotinegebruik met e-sigaretten/ vapes. Zo worden kinderen al op jonge leeftijd verslaafd gemaakt.

Aansluiten bij Doei Tabaksindustrie

Om samen met jongeren een vuist te maken tegen deze industrie lanceren Hartstichting, KWF en Longfonds vandaag het platform Doei Tabaksindustrie. Door je aan te sluiten zeggen we gezamenlijk doei tegen de tabaksindustrie en strijden we voor een samenleving waar de tabaksindustrie geen plek meer in heeft. Het social platform heeft als doel de misstanden van de tabaksindustrie aan de kaak te stellen en biedt een podium aan verschillende initiatieven tegen de tabaksindustrie.

Bedankt voor het roken

Voorafgaand aan de lancering van het platform voerden de fondsen gezamenlijk een landelijke ‘bedankt voor het roken’ campagne. Deze campagne had als doel de tabaksindustrie een gezicht te geven, hun smerige spelletjes bloot te leggen en verontwaardiging bij Nederlanders te creëren. Met ‘Doei Tabaksindustrie’ cancelen de fondsen deze campagne én – vanaf nu – de tabaksindustrie.

Strijd je mee?

Volg de Doei Tabaksindustrie social kanalen en ga naar de website voor meer informatie.

www.doeitabaksindustrie.nl
https://www.instagram.com/doei.tabaksindustrie/
tiktok.com/@doei.tabaksindustrie

Onderzoeksverantwoording: De Generatiemonitor 2022 is in september 2022 uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (Hartstichting, KWF en Longfonds)

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Bespreek roken – PUUR rookvrij voor ouders én kind

Jonge kinderen hebben een grotere kans om ziek te worden als hun ouders roken. Door te stoppen met roken kunnen astma, luchtweginfecties en oorontsteking voorkomen worden. Vanaf eind oktober richt de landelijke campagne PUUR rookvrij zich daarom weer op ouders met thuiswonende kinderen. Onder andere video’s en banners worden gefaseerd ingezet op plekken waar ouders komen. Hiermee worden zij op een positieve manier aangezet tot het doen van een stoppoging.

Ga in gesprek over roken

Ongeveer 80 procent van de mensen die roken wil stoppen. De kans dat een ouder stopt met roken is groter als een zorgverlener een stopadvies geeft en verwijst naar begeleiding. Daarom worden ook zorgverleners weer aangespoord om in gesprek te gaan over roken, want juist zij kunnen hierin het verschil maken! Zo zegt verslavingsarts Robert van de Graaf: “Bij kanker zwijg je niet. Kijk ook niet weg bij deze dodelijke ziekte.”

Meer informatie

Wil jij bijdragen aan PUUR rookvrij voor ouders én kind? Hang posters op voor ouders, deel de video’s met zorgverleners en motiveer samenwerkingspartners om in gesprek te gaan over roken. Kijk voor meer informatie, tips en een gratis materialenpakket op www.puurvoorprofs.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

World Vapers’ Alliance maakt illegale reclame voor e-sigaretten

Rookpreventie Jeugd attendeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op illegale reclame voor e-sigaretten door de World Vapers’ Alliance (WVA). Deze ‘burgerbeweging’ van e-sigaretgebruikers voert in Nederland campagne om het aanstaande verbod op smaakjes ongedaan te maken.

Campagne voor e-sigaretten

Met lichtprojecties op gebouwen en straten in Amsterdam voerde de WVA campagne tegen het aanstaande smaakjesverbod voor e-sigaretten. Onder het motto ‘Flavours matter’ maakten ze illegale reclame voor het gebruik van e-sigaretten, met de teksten ‘Vaping isn’t so bad’, ‘I’m never quitting smoking’, ‘I’m never smoking again’ en ‘Smaakjes helpen het stoppen met roken’. Ze roepen het publiek op te protesteren tegen het verbod via een internetconsultatie over de regeling die het smaakjesverbod mogelijk maakt. De WVA doet zich voor als een burgerbeweging van e-sigaretgebruikers, maar vorig jaar bleek uit onderzoek van The Investigative Desk voor NRC en Le Monde dat de lobbygroep financiering krijgt vanuit de tabaksindustrie.

Vapes zijn gericht op kinderen

De WVA probeert op alle fronten de politiek te beïnvloeden, bijvoorbeeld door e-sigaretten als ‘minder schadelijk’ alternatief voor traditionele sigaretten aan te prijzen. In de praktijk blijkt dat de tabaksindustrie e-sigaretten gebruikt om kinderen en jonge mensen verslaafd te krijgen aan nicotine. Vooral de populaire wegwerp-vapes in opvallende kleuren en met zoete smaakjes zijn gericht op de jeugd. “Aan alles zie je dat die wegwerp-e-sigaretten niet zijn bedoeld voor rokers van middelbare leeftijd die willen stoppen met roken”, zegt longarts Wanda de Kanter, de voorzitter van Rookpreventie Jeugd. “Bovendien wordt steeds meer duidelijk over de schadelijkheid van e-sigaretten. Langdurig gebruik van e-sigaretten kan leiden tot schade aan de kleine luchtwegen waardoor de longen minder zuurstof kunnen opnemen. Verder kan fijnstof in de rook of damp van vapes kanker veroorzaken.”

Kinderen beschermen

Het is belangrijk dat we nu de jongste generaties beschermen tegen een nieuwe epidemie van nicotineverslaving. Dat betekent dat:

  • Er nu accijns moet komen op e-sigaretten;
  • De beschikbaarheid van vapes drastisch aan banden moet worden gelegd.

Door een vergunningstelstel voor de verkoop van tabaks- en rookwaren, kan de controle op de leeftijdsgrens beter worden gehandhaafd en voorkomen worden dat er meer tabakswinkels in de buurt van scholen worden gevestigd.

Zembla over de lobby voor de e-sigaret

Het BNNVARA-programma Zembla gaat op 20 oktober 2022 in een uitzending dieper in op de lobby waarmee de tabaksindustrie probeert het beleid te ondermijnen dat is bedoeld om jonge mensen te beschermen tegen de schade van e-sigaretten.

Bron: Tabaknee.nl

Categorieën
Netwerk nieuws

13 september 2022 | Meet the expert: Migranten en roken

Op dinsdag 13 september van 15.30 tot 17.00 uur organiseert het netwerk Nederland Rookvrij een meet-the-expert sessie over migranten en roken. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je experts op dit thema en kun je hen al je vragen stellen.

Programma

Projectleider bij Pharos Emily Allwood zit deze sessie voor. Zij heeft veel ervaring met het trainen en begeleiden van sleutelpersonen en is betrokken bij de ontwikkeling van een wijkaanpak voor stoppen met roken. Emily gaat in gesprek met twee experts op het gebied van migranten en roken aan de hand van vragen uit het publiek:

  • Iyad Abdullah is buurtwerker, jongerenwerker en sleutelpersoon. “Als iemand tijdens mijn activiteit steeds gaat roken, begin ik een gesprek met diegene over roken. Ik ben er in de wijk om te helpen en wil vooral ook dat mensen weten dat ze in het buurthuis meer informatie kunnen krijgen over hoe je kunt stoppen.” Iyad is geboren in Syrië.
  • Vevean Popal traint en begeleidt sleutelpersonen. Ook is ze projectcoördinator bij PlusPunt Zandvoort waar ze mensen in de buurt verbindt. Met haar brugfunctie koppelt ze vluchtelingen aan professionals. Vevean is geboren in Irak.

Aanmelden

Wil je antwoord op jouw vragen van één van deze experts? Meld je dan aan voor deze sessie. Het aantal deelnemers voor deze sessie is beperkt. Laat ons daarom weten wat jouw vraag is voor Iyad en Vevean en wie weet mag je deze direct aan hen stellen tijdens de sessie. Wij maken selectie van de deelnemers op basis van de ingestuurde vragen. Nodig gerust collega’s uit om ook een vraag in te sturen. Deelname is gratis!

Nu al meer weten over dit thema of op zoek naar een goede vraag? Bekijk het tafelgesprek over migranten en stoppen met roken uit ons webinar van 20 januari 2022.

Categorieën
agenda Netwerk nieuws

10 november 2022 | Congres Rookvrije Zorg ‘Ga het gesprek aan’

Op 10 november 2022 (13.00-16.30u) vindt het interactief en online congres ‘Zorg voor rookvrije zorg’ plaats met als thema ‘Ga het gesprek aan’.

  • Thema: Hoe ga je het gesprek aan? – met medewerkers, collega’s, rokers (ook speciale doelgroepen), beleidsmakers, bestuurders, managers, cliëntenorganisaties en cliënten aan huis
  • Voor wie: alle medewerkers in de zorg (zorgprofessionals, managers, begeleiders; zowel intramuraal als extramuraal)
  • Wanneer: 10 november 2022 (13.00-16.30u)
  • Waar: online

Meer informatie over het programma en inschrijven volgt binnenkort op deze pagina.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Meer acties en maatregelen nodig om rokers te helpen met stoppen

In 2021 deden minder mensen een poging om te stoppen met roken dan in 2020. Ook het aantal rokers in Nederland nam dit jaar niet verder af. Dat blijkt uit de kerncijfers roken 2021 die het Trimbos-Instituut vandaag publiceert. Om een Rookvrije Generatie te realiseren zijn daarom juist aanvullende acties en maateregelen vanuit de overheid nodig.

Sneller actie ondernemen

Programmahoofd Tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut Marc Willemsen: “In het Nationaal Preventieakkoord heeft de overheid als doel gesteld dat jaarlijks 50 procent van de rokers een serieuze stoppoging doet. Dat wordt nu absoluut niet gehaald. Dit betekent dat de overheid snel actie moet ondernemen.” Hij roept op ook op om vooral in te zetten op maatregelen om rokers te verleiden om actiever met het stoppen met roken bezig te gaan.

Minder stoppogingen

Waar in 2020 nog 36 procent van de rokers aangaf een stoppoging te doen, was dit in 2021 nog 31 procent. Willemsen: “Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen. Bij het invoeren van nieuwe maatregelen rondom tabaksontmoediging zien we vaak dat rokers een prikkel krijgen om te gaan stoppen met roken. In 2021 zijn er nauwelijks nieuwe maatregelen ingevoerd. Er moeten nu echt nieuwe maatregelen komen om het stopproces bij rokers weer op gang te helpen.” Onlangs lanceerde de overheid wel de nieuwe PUUR Rookvrij campagne die het gevaar van derdehands rook voor jonge kinderen laat zien. Deze campagne voor rokers is een eye opener kan hen het zetje geven om te stoppen met roken. Belangrijk is dat deze campagne langdurig en intensief wordt doorgezet.

Meer acties en maatregelen nodig

Voor het bereiken van een Rookvrije Generatie is een daling van de rookprevalentie belangrijk. 80 procent van de rokers geeft aan te willen stoppen met roken. Daarom roepen wij de overheid op om aanvullende acties en maatregelen door te voeren, zoals langdurige campagnes, minder verkooppunten en accijnsverhoging. Op deze manier kan de overheid het stopproces bij rokers weer op gang helpen om zo een Rookvrije Generatie te realiseren.

Bron: Trimbos-Instituut