Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Ga in gesprek over roken – PUUR rookvrij voor ouders én kind

De campagne PUUR is weer gestart! De komende periode richt PUUR rookvrij zich op ouders met thuiswonende kinderen. Waarom? Meer dan 1 miljoen ouders met thuiswonende kinderen rookt.

Kinderen beschermen

Roken schaadt de gezondheid van het kind, ook als een ouder alleen maar buiten rookt. Stoppen met roken is de énige manier om de gezondheid van het kind te beschermen. Daarom richt PUUR rookvrij zich de komende periode op ouders met thuiswonende kinderen. Op plekken waar ouders komen, worden zij op een positieve manier aangezet tot het doen van een stoppoging, want: stoppen met roken kan op ieder moment.

Ga het gesprek aan

Ook roepen zorgverleners hun collega’s op om het gesprek aan te gaan over roken. Deze video’s worden onder zorgverleners verspreid, om hen te motiveren met rokers in gesprek te gaan. Zo zegt verslavingsarts Robert van de Graaf: “Bij kanker zwijg je niet. Kijk ook niet weg bij deze dodelijke ziekte.”

Help ook mee

Wil jij bijdragen aan PUUR rookvrij voor ouders én kind? Hang posters op voor ouders, deel de video’s met zorgverleners en motiveer samenwerkingspartners om in gesprek te gaan over roken. Kijk voor meer informatie, tips en een gratis materialenpakket op www.puurvoorprofs.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Materialenpakket PUUR rookvrije ouders beschikbaar

Vanaf 19 mei is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer zichtbaar, specifiek gericht op ouders met thuiswonende kinderen. Voor veel mensen is bekend dat roken in de buurt van kinderen schadelijk is voor de gezondheid. Minder mensen weten dat het ook schadelijk is voor kinderen als je alleen buiten rookt. Stoppen met roken is daarom de enige manier om de gezondheid van jezelf én van het kind te beschermen.

Materialenpakket

Help ouders te informeren over PUUR rookvrij door het gratis materialenpakket te downloaden. Het pakket bestaat uit posters en flyers van PUUR rookvrij, folders Rookvrij Opgroeien en een informatiekaart en verwijskaartjes van de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Deze materialen kan je plaatsen in de wachtkamer en spreekkamer of ter informatie meegeven aan ouders.

Digitale lunchbijeenkomst

Wil je meer weten over de campagne PUUR rookvrij, de aandacht die wordt besteed aan ouders of de materialen die voor jou beschikbaar zijn? Sluit dan aan bij de digitale lunchbijeenkomst op 10 mei van 12.00 tot 12.30 uur. Meld je aan door te mailen naar puurvoorprofs@trimbos.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Nijmegen Rookvrij brengt stoppen met roken-hulp onder de aandacht bij migranten

Hoe breng je bij migranten onder de aandacht dat stoppen met roken-hulp voor iedereen beschikbaar is? In Nijmegen doen ze dit met sleutelpersonen!

Sleutelpersonen

In focusgroepen constateerde Nijmegen Rookvrij dat mensen met bijvoorbeeld een Syrische of Turkse achtergrond niet altijd goed weten dat er goede, gratis stoppen met roken-hulp beschikbaar is. Met behulp van sleutelpersonen in de wijk brengen ze dit onder de aandacht.

Stoppen met roken-hulp voor iedereen

Nijmegen Rookvrij doet nog meer:

  • Hun website heeft een vertaalknop.
  • Ze bieden hulp aan in verschillende talen.
  • Ze geven meer informatie over stoppen met roken voor mensen met een migratieachtergrond.
Categorieën
Netwerk nieuws

Oproep kankerpatiënten, artsen en ziekenhuizen: stop nú verkoop van tabak in supers en tankstations

Kankerpatiënten, ziekenhuizen, artsen en verschillende gezondheidsfondsen roepen vandaag supermarkten, tankstations en gemakszaken op om per direct te stoppen met de verkoop van sigaretten.

Rookwaar uit de schappen

In de oproep worden de verkopers verzocht om nú al het rookwaar uit de schappen te halen. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat supermarkten, gemakszaken en tankstations een product verkopen dat zoveel schade berokkent’’, verklaren ruim twintig ziekenhuizen en een elftal organisaties waaronder kinderartsen, longartsen, internisten en oncologen.

Lidl

Lidl stopte als enige supermarktketen in 2021 met de verkoop van tabak. Verslavingsarts Robert van de Graaf, noemt het ‘schijnheilig’ dat ‘andere supermarkten die pretenderen gezond en duurzaam te zijn, dergelijke dodelijke producten blijven verkopen’. “Tegen mijn patiënten zeg ik ook: gewoon naar de Lidl, niet meer naar die andere boeven.’’

Categorieën
Netwerk nieuws

Ronde tafel: hoe maak je (stoppen met) roken bespreekbaar in het sociaal domein?

Hoe maak je stoppen met roken bespreekbaar binnen het sociaal domein? Waar liggen kansen? Bestuurders binnen het sociaal domein gingen maandag 14 februari met elkaar het gesprek aan op initiatief van de coalitie Iedereen Rookvrij. De belangrijkste conclusie: doordat sociaal werkers goed weten wat er speelt in het leven van hun cliënten, kunnen zij een belangrijke rol spelen. Benieuwd naar de opbrengsten van deze bijeenkomst?

Categorieën
Netwerk nieuws

Coalitieakkoord biedt aanleiding tot nieuwe inzet voor Rookvrije Generatie

De Hartstichting, KWF en Longfonds zien in het nieuwe coalitieakkoord veel kansen om de aanpak voor een Rookvrije Generatie te versterken. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord worden voortgezet met als doel om in 2040 een Gezonde Generatie te realiseren. Dit betekent dus dat er hard moet worden ingezet op het realiseren van een Rookvrije Generatie. Partijen zijn wel enigszins verbaasd dat het terugdringen van roken niet explicieter genoemd wordt, gezien de enorme urgentie met 20.000 doden per jaar.

We zijn er nog niet

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om roken minder aantrekkelijk te maken, mede dankzij het Nationaal Preventieakkoord en verschillende moties en amendementen, maar we zijn er nog niet. We weten dat de ambitie om een Rookvrije Generatie te realiseren onder druk staat, doordat de meest effectieve maatregel uit het Preventieakkoord (accijnsverhoging) met een jaar vertraging wordt doorgevoerd. Gezien de afspraken in het coalitieakkoord vertrouwen we er echter op dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk samen met ons de volgende stappen zet en het Nationaal Preventieakkoord wordt aangescherpt met nieuwe afspraken en maatregelen op het gebied van roken zoals het verminderen van het aantal verkooppunten van tabak en het verhogen van de prijs met minimaal 10% per jaar. Ook wij blijven ons daarbij onverminderd inzetten voor een Rookvrije Generatie.

Rookvrij opgroeien

Niemand wil immers dat kinderen gaan roken. Het is een dodelijke verslaving waar je niet makkelijk vanaf komt. Toch beginnen nog iedere week honderden kinderen met roken. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft vroegtijdig aan de gevolgen ervan. Dat zijn ongeveer 20.000 Nederlanders per jaar. Daarom moet ieder kind dat geboren wordt, de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Daar hebben we het kabinet hard bij nodig.

Aanscherpen Nationaal Preventieakkoord

De Rookvrije Generatie kan worden versterkt en versneld door het Nationaal Preventieakkoord aan te scherpen met nieuwe afspraken en maatregelen. Het gaat dan in ieder geval om vijf belangrijke maatregelen:

  • In het Preventieakkoord staat het voornemen dat de prijs van een pakje sigaretten in 2023 naar 10 euro stijgt. Het is essentieel dat dit inderdaad gebeurt en dat ook daarna de prijs jaarlijks blijft stijgen door een accijnsverhoging van minimaal 10%.
  • Daarnaast moeten verdere stappen worden gezet om te zorgen dat tabak zo snel mogelijk alleen nog in tabaksspeciaalzaken wordt verkocht.
  • Ook mogen aanverwante producten als de e-sigaret niet worden vergeten. Die zijn nu nog te aantrekkelijk voor jongeren, vanwege mooie verpakkingen, smaakjes en een lagere prijs.
  • Verder zijn meerjarige overheidscampagnes hard nodig, om te stimuleren dat volwassenen stoppen met roken en te zorgen voor brede bewustwording over de schadelijkheid van roken.
  • Tot slot is goede en toegankelijke ondersteuning bij stoppen met roken voor iedereen van groot belang.
Categorieën
Netwerk nieuws

Denk mee in de coalitie Jongvolwassenen en Roken

Hoe kunnen we jongvolwassenen faciliteren bij het stoppen met roken? Hoe bereiken we jongvolwassenen? Welke (nieuwe) invalshoeken kunnen we inzetten die interessant zijn voor jongvolwassenen? Hoe agenderen we dit probleem bij het ministerie van VWS of andere subsidieverstrekkers? Het Trimbos-instituut roept partners op om mee te denken over hoe we de groep jongvolwassen rokers zo klein mogelijk kunnen maken. Zo vormen we samen de coalitie ‘Jongvolwassenen en Roken’. De coalitie gaat zich bezighouden met deze en andere vragen rondom jongvolwassenen die roken.

Waarom deze coalitie?

Het aantal rokers daalt gestaag. Toch rookt nog ongeveer een kwart van de mensen tussen de 18 en 25 jaar. Van de jongvolwassen rokers wil ongeveer 60% stoppen, nu of in de toekomst. 40% wil dat niet, of weet niet of ze willen stoppen met roken. Jongvolwassen rokers maken daarnaast nauwelijks gebruik van (bewezen effectieve) hulp, zoals begeleiding en/of nicotinepleisters, als ze een stoppoging ondernemen. Ook blijken jongvolwassenen moeilijk te bereiken met stoppen-met-roken campagnes of informatie. Tegelijkertijd weten we dat de tabaksindustrie zich met haar marketingactiviteiten en ontwikkeling van nieuwe producten juist op deze leeftijdsgroep richt. De strijd om het roken wordt dus vooral onder de jongvolwassenen uitgevochten. 

Al deze factoren dragen ertoe bij dat een relatief groot deel van de jongvolwassenen rookt en blijft roken in volwassenheid. Dit kan de doelstellingen voor de Rookvrije Generatie uit het Nationaal Preventieakkoord belemmeren én kosten voor de zorg en belasting op het milieu hoog houden. Het meest schrijnende is dat deze problemen levens kosten: een deel van deze groep overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen van roken.

Doel

Vanuit het Trimbos-instituut roepen wij daarom partners op om mee te denken hoe we de groep jongvolwassen rokers zo klein mogelijk kunnen maken. Samen willen we nadenken over hoe we deze groep kunnen bereiken, bijvoorbeeld door argumenten aan te dragen over milieu, de relatie tussen stress (prestatiedruk) en roken en de strategieën van de tabaksindustrie. De ideeën vertalen we gezamenlijk naar een praktisch plan, die iedere coalitiepartner zichzelf kan toe-eigenen en uitvoeren. 

Contact

Wilt u meer informatie of zich aanmelden bij de coalitie ‘Jongvolwassenen en Roken’? Mail dan naar Claire de Nerée cneree@trimbos.nl

Meer weten over jongvolwassenen en roken? Lees dan onze blog.

Categorieën
Netwerk nieuws

De overheid moet alert blijven op de tabakslobby

Vergeleken met andere landen heeft de Nederlandse overheid de tabakslobby in 2020 beter op afstand gehouden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. “Maar de overheid moet wel scherp blijven,” waarschuwt programmahoofd Tabak Marc Willemsen.

Altijd andere belangen

Marc: “De tabaksindustrie zoekt telkens nieuwe manieren om het publiek, en dus ook politici, te bereiken. Zo hebben ze dit jaar politici proberen te bereiken met een nieuwe campagne waarbij het lijkt alsof de tabaksindustrie mensen wil helpen van het roken af te komen. Politici moeten zich realiseren dat de tabaksindustrie nooit een deel van de oplossing is. Zij hebben altijd andere belangen.”

Geen bewijs voor inmenging beleid

Uit het ‘Tobacco Industry Interference’-onderzoek blijkt dat er geen bewijs is gevonden in openbare bronnen van directe inmenging van de tabaksindustrie in het huidige tabaksontmoedigingsbeleid. Contact tussen overheid en de tabaksindustrie is alleen toegestaan als het noodzakelijk is om wet- en regelgeving goed uit te voeren en moet gemeld worden in het transparantieregister. Willemsen: “Dat is goed nieuws, hoewel er nog wel ruimte voor verbetering is bij de douane en als het gaat om het gepast gebruik van het transparantieregister.”

Transparantieregister

Uit het onderzoek blijkt dat het transparantieregister nog niet goed gebruikt wordt. Willemsen: “Sommige documenten zijn pas negen maanden na een overleg online geplaatst. Hierdoor is het lastig te achterhalen of de industrie invloed heeft gehad. Ook hier moet de overheid dus scherp blijven en ervoor zorgen dat ze dit register goed gebruiken.”

Verder limiteren van samenwerkingsafspraken

De douane en de tabaksindustrie werken samen om fraude en smokkel van tabaksproducten tegen te gaan. De huidige samenwerking tussen de douane en de tabaksindustrie is voor onbepaalde tijd. Dat is ongebruikelijk én onwenselijk. Willemsen: “De douane is onderdeel van het ministerie van Financiën, waar ook besloten wordt over de tabaksaccijns. Accijns is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het is dus zeer onwenselijk dat er aan de ene kant afspraken zijn met de tabaksindustrie en er aan de andere kant tegen gestreden wordt: in hetzelfde ministerie! De samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt moeten dus (verder) gelimiteerd worden.”

Internationale ranking

Het rapport maakt deel uit van de Global Tobacco Industry Interference Index. Hier doen tachtig landen aan mee. Wereldwijd staat Nederland op de 6e plek. In Europa (zestien landen die meedoen) staat Nederland op de derde plek. Vorig jaar heeft Nederland ook meegedaan aan dit onderzoek.


Wat is de Tobacco Industry Interference Index?
In 2003 tekende de overheid het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Daarmee heeft de overheid vastgelegd dat zij de tabaksindustrie op afstand houdt bij het maken van tabakswetgeving en – beleid. De Tobacco Industry Interference Index bekijkt aan de hand van een aantal indicatoren of de overheid daadwerkelijk alleen noodzakelijke contacten met de industrie onderhoudt. Dit rapport maakt deel uit van de Global Tobacco Industry Interference Index.

Categorieën
Netwerk nieuws

Onbegrijpelijk kabinetsbesluit: geen grote accijnsverhoging op tabak in 2022

De Hartstichting, KWF en Longfonds vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet niet van plan is om in 2022 een grote accijnsverhoging op tabak door te voeren. Wij zijn zeer teleurgesteld en hopen dat de Tweede Kamer zich alsnog uitspreekt voor een accijnsverhoging. Dat is belangrijk, want nog steeds raken elke week honderden kinderen verslaafd aan roken. En nog steeds sterven elk jaar ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen ervan. Talloze onderzoeken en buitenlandse voorbeelden laten zien dat stevige prijsverhoging de meest effectieve manier is om roken terug te dringen. In het Nationaal Preventieakkoord is daarom het voornemen opgenomen om de prijs van een pakje sigaretten stapsgewijs te verhogen tot €10,- in 2023. Het kabinet zet daar nu een streep doorheen, door in het Belastingplan 2022 geen accijnsverhoging op te nemen. Daarmee kiest het kabinet ervoor om het realiseren van een Rookvrije Generatie te vertragen.

Prijsverhoging: meest effectieve maatregel richting een Rookvrije Generatie

Met de Rookvrije Generatie willen wij – de Hartstichting, KWF en Longfonds – rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Structurele, substantiële verhoging van de prijs van tabaksproducten (door hogere accijnzen) is de meest effectieve maatregel om roken terug te dringen.[i] Jongeren en jongvolwassenen zijn zelfs extra gevoelig voor prijsverhoging, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Als reden wordt onder meer genoemd dat zij vaak minder te besteden hebben. Een prijsverhoging raakt hen harder in de portemonnee.[ii]

Prijsverhoging logisch na positieve resultaten evaluatie RIVM

Zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord is de accijns op een pakje sigaretten in 2020 zodanig verhoogd dat de prijs met €1,- is gestegen, naar ongeveer €8,- per pakje. In het Preventieakkoord staat dat de prijs van een pakje sigaretten via accijnsverhoging verder verhoogd kan worden tot €10,- in 2023. Dit zou echter pas plaatsvinden na een evaluatie van de accijnsverhoging van 2020.

De resultaten van de evaluatie door het RIVM waren positief: 11 procent van de ondervraagde rokers is na de accijnsverhoging van 2020 gestopt met roken. Dat is beduidend meer dan de circa 3 procent rokers die gemiddeld per jaar stoppen. Daarnaast is 25 procent van de ondervraagde rokers minder gaan roken.[iii]

Er is op basis van de evaluatie dus geen enkele reden om de voorgenomen accijnsverhoging niet door te laten gaan. Toch heeft het kabinet de benodigde accijnsverhoging van €1,- per pakje sigaretten niet opgenomen in het Belastingplan 2022. De Hartstichting, KWF en Longfonds vinden het onbegrijpelijk en enorm teleurstellend dat het kabinet ervoor kiest om zo het realiseren van een Rookvrije Generatie te vertragen. Zij roepen Tweede Kamerleden op om zich tegen dit besluit te verzetten bij de behandeling van het Belastingplan.


[i] Trimbos instituut (2020). Effecten van accijns en prijs op het gebruik van tabaksproducten. Utrecht: Trimbos-instituut. Beschikbaar via: https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1357-effecten-van-accijns-en-prijs-op-het-gebruik-tabaksproducten.

[ii] Zie eindnoot i. Ook uit recent Nederlands onderzoek zijn hiervoor aanwijzingen beschikbaar, zie Visscher, K., Everaars, B., Suijkerbuijk, A., De Wit, A. (2021). Prijsgevoeligheid van rokende jongeren. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Beschikbaar via: https://www.rivm.nl/documenten/prijsgevoeligheid-van-rokende-jongeren.

[iii] Visscher, K., Lambooij, M., Suijkerbuijk, A., Van Gils, P., De Wit, A. (2021). Prijsgevoeligheid van rokers. Gedragseffecten van accijnsverhoging: stoppen, minderen, goedkoper product roken of kopen over de grens? Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Beschikbaar via: https://www.rivm.nl/publicaties/prijsgevoeligheid-van-rokers-gedragseffecten-van-accijnsverhoging-stoppen-minderen.

[iv] Zie eindnoot iii.

Categorieën
Netwerk nieuws

WRR-rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ pleit voor preventie

De Nederlandse zorg presteert over het algemeen goed, maar er zijn in delen van de zorg grote knelpunten. Daarom publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op 15 september 2021 een omvangrijk adviesrapport, getiteld ‘Kiezen voor houdbare zorg’. In het rapport is aandacht voor preventie, waarbij ook maatregelen rondom tabak aan bod komen.

Belang van preventie

Eén van de leidende uitgangspunten van het rapport is: waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? Preventie speelt bij dit uitgangspunt een belangrijke rol. Een aanbeveling uit het rapport: “Zet op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in op brede gezondheid en preventie.”  

Minder verkooppunten en hogere prijzen

In het rapport benoemt de WRR een aantal categorieën van preventie. Zo pleit de raad voor ‘Regulering van de manier waarop die producten met negatieve gezondheidseffecten aangeboden worden’. Hierbij kun je denken aan een vermindering van het aantal verkooppunten van tabak of minimumprijzen voor tabak. Een andere categorie is ‘Maatregelen die het gedrag van de gebruiker moeten sturen’, waarbij ze hogere accijnzen op rookwaren als voorbeeld benoemen.

Meer weten?