Categorieën
Netwerk nieuws

Pleidooi: stoppen met roken zorg voor iedereen

Steeds meer mensen stoppen met roken. Maar dat geldt niet voor iedereen. De helft van de mannen van 25-45 jaar met een lagere opleiding rookt. Tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden. Volgens de coalitie Iedereen Rookvrij is nú het moment om in actie te komen, zodat ook mensen met een lagere opleiding goede kansen krijgen om te stoppen met roken!

Om dit te realiseren pleit de coalitie voor 3 actielijnen: samenwerken in de wijk (een domeinoverstijgende aanpak), continuïteit van zorg bij tabaksverslaving, en evalueren en monitoren.

Lees hier het pleidooi ‘Stoppen met rokenzorg voor iedereen’