Categorieën
Onderzoek Uncategorized

Nieuwe cijfers roken onder jongeren en volwassenen

De nieuwe cijfers tonen aan aan dat er nog veel winst is te behalen bij scholieren en jongvolwassenen. Het belang van intensivering van acties in het Nationaal Preventieakkoord wordt hiermee onderstreept. Na een jarenlange daling lijkt het percentage rokende jongeren te stabiliseren. Van alle scholieren van 12 t/m 16 jaar heeft 8% gerookt in de afgelopen maand. Het percentage jongeren dat ooit een sigaret heeft gerookt blijft in 2019 hangen op 17%. Opvallend zijn de grote verschillen in roken tussen opleidingsniveaus. Zo heeft 24% van de scholieren op het VMBO (basis/kader) ooit gerookt versus 12% op het VWO. Het percentage 12 t/m 16 jarige jongeren dat ooit een e-sigaret heeft gerookt is 25%. Dat is een lichte daling ten opzicht van 2017 (28%). Het percentage 12- t/m 16-jarige jongeren dat ooit verhitte tabak heeft gerookt ligt nu op 3,0%.

Ook over het rookgedrag van volwassenen verschenen nieuwe cijfers. Tussen 2014 en 2019 het percentage rokers onder volwassenen significant gedaald is van 25,7% naar 21,7%. Echter het aantal rokers in de leeftijdsgroep 20-24 jaar blijft met bijna 31% onverminderd hoog. Ondanks dat het percentage dagelijks rokers onder deze groep nog relatief laag ligt is dit een zorgelijke situatie. Marc Willemsen, programmahoofd Tabak van het Trimbos-instituut zegt hierover: “Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer van af te komen.”