Categorieën
Zorg

Iedereen Rookvrij

De focus op mensen met een lagere sociaal economische positie

Doel

De coalitie wil mensen beter ondersteunen voor wie stoppen-met-roken door hun sociaal economische positie nóg moeilijker is. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven (2,5 miljoen mensen > 16 jaar), weinig inkomen hebben, beperkt gezondheidsvaardig zijn (1 op de 3) of heel veel andere zorgen aan hun hoofd hebben. De ambitie van de coalitie is:

  • een sterke daling van het aantal rokers onder deze groep mensen (lange termijn ambitie)
  • een toegankelijker stoppen met roken zorg die goed aansluit bij de leefwereld van deze mensen (binnen twee jaar) (korte termijn ambitie)

De coalitie wil dit bereiken door:

  • Het bundelen van gezamenlijke kennis en expertise en het delen daarvan onder een brede groep beleidsmakers, zorgverzekeraars en professionals uit zorg & welzijn;
  • de coalitie gaat daarbij uit van het bredere perspectief van gezondheid en welzijn en wil maatwerk bieden voor specifieke doelgroepen.
  • de coalitie baseert haar kennis op onderzoek en input van ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk.
  • Te stimuleren dat haar adviezen – die bijdragen aan de ambities uit het Nationale Preventieakkoord – in landelijk en lokaal overheidsbeleid worden opgenomen.

In het Nationale Preventieakkoord is Stoppen met Rokenzorg een belangrijke pijler om te komen tot een Rookvrije Generatie. De huidige stoppen-met-roken zorg sluit niet of onvoldoende aan op de behoeften en leefwereld van de hierboven genoemde groep rokers. En juist mensen met een lage (of middelbare) opleiding roken vaker dan mensen met een hoge opleiding (> 18 jr: 26% en 25% vs 15%) en zijn vaker dagelijks roker. Het percentage rokers van 18 jaar en ouder met een lage opleiding is bovendien tussen 2014 en 2019 niet significant gedaald. Extra inspanning is daarom noodzakelijk.

Lees meer.

Betrokken partijen

Aangesloten partners/organisaties zijn Pharos, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, FNO zorg voor kansen, Onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut, Stichting Rookpreventie Jeugd, Partnership Stoppen met Roken, Nederlandse ggz, GGD GHOR Nederland en Verslavingskunde Nederland.

Activiteiten
  • Online Symposium De wijk in! Zo bereik je de kwetsbare roker (10 september 2020), terugkijken of de tips lezen? klik hier.
  • Ronde tafel met stakeholders uit stoppen-met-roken zorg: welke acties zijn nodig voor mensen met een lagere sociaal economische positie (op basis van input kennissynthese)? (najaar 2020)
  • De coalitie Iedereen Rookvrij pleit voor aanvullende acties zodat over 5 – 10 jaar ook veel mensen met een lagere opleiding zijn gestopt met roken, zie hier.
  • Ronde tafel bestuurders: Hoe zorgen we dat (stoppen met) roken ook bespreekbaar wordt in het sociaal domein? Waar liggen kansen? (februari 2022). Bekijk het visuele verslag of lees meer.
Contactgegevens

Marieke Helmus | m.helmus@pharos.nl