Categorieën
Voorafgaande webinars

10-09 | De Wijk In! Zo bereik je de kwetsbare roker

Op donderdag 10 september vond de webinar ‘De Wijk In! Zo bereik je de kwetsbare roker’ plaats onder leiding van dagvoorzitter Esther van der Voort. De middag was een initiatief van de coalitie Iedereen Rookvrij en werd georganiseerd door Pharos, FNO Zorg voor kansen, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, Onderzoeksinstituut IVO en het Trimbos-instituut.

Verschillende sprekers deelden hun aanpak in het verbeteren van de toeleiding naar hulp om te stoppen met roken, specifiek voor mensen voor wie vanwege hun lagere sociaal economische positie het stoppen met roken nóg moeilijker is. En wat blijkt: het kan echt! Ook werd uitgewisseld hoe we deze aanpakken duurzamer kunnen inbedden: Wat kan de hulpverlener, de beleidsmedewerker en de bestuurder doen om deze goede voorbeelden overal in Nederland te verwezenlijken?

Lees hier de belangrijkste aanbevelingen:
  1. Bied persoonsgerichte en hulp op maat. Begeleid mensen minimaal 12 maanden om terugval te verminderen.
  2. Betrek de doelgroep in alle fasen van de interventieontwikkeling (sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, en durf te differentiëren). Haal de hulpvraag op en vertaal deze naar een passend aanbod. Sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep en luister naar de mensen in de wijk.
  3. Kijk verder dan alleen roken. Deze doelgroep heeft vaak met meerdere (gezondheids-) problemen te maken (schulden, armoede etc). Een integrale aanpak is essentieel.
  4. Maak ook gebruik van bestaande groepen in de samenleving. De bestaande vertrouwde sfeer kan goed helpen in het starten van een gesprek over roken. En je kan gebruik maken van de kracht van samen stoppen.

Benieuwd naar de specifieke aanbevelingen van de sprekers zelf? Deze zijn terug te lezen via onderstaande button.