Categorieën
Voorafgaande webinars

1-11-2021 | Webinar ‘Wijkaanpak Stoppen met roken’

In het webinar ‘Wijkaanpak Stoppen met roken’ van Pharos kwamen inspirerende sprekers aan het woord die voorbeelden deelden uit hun dagelijkse praktijk. Ook lanceerde strategisch adviseur Rookvrij! van Pharos Marieke Helmus de Actiekaart Wijkaanpak Stoppen met roken. Een praktische aanpak in 7 stappen om samen te werken met professionals in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen om zo iedereen in jouw wijk de kans te geven op een rookvrij leven!

Voorbeelden uit de praktijk

Patrick van Iperen Projectmedewerker lokale preventieakkoorden bij VNG

Patrick gaf een update over de lokale preventieakkoorden. 83% van de gemeenten is actief op het gebied van rookvrij. Een voorbeeld is Nijmegen met de website Nijmegen Rookvrij. Een ander mooi voorbeeld is de gemeente Overbetuwe rolmodellen inzet bij voorlichting.

Marijn van Ballegooien Wethouder gemeente Amstelveen

Marijn sprak over bestuurlijk draagvlak en gaf aan dat in zijn gemeente het hele college van bestuur aan de slag gaat op het thema in plaats van 1 wethouder. Op die manier wordt het thema breed gedragen. Dat is belangrijk omdat bij roken sprake is van veel achterliggende problematiek en vraagt om een domeinoverstijgende aanpak. Ook gaf hij aan hoe zij organisaties in de wijk uitdagen om een invulling te geven aan stoppen met roken en hoe schuldhulpverleners getraind zijn in het gesprek te voeren over stoppen met roken.

Amanda IJsselmuiden Regisseur sociaal domein bij gemeente Heerenveen

Amanda vertelde over borging in lokaal preventiebeleid. In Heerenveen werken ze met preventieteams met daarin een jongerenwerker, opbouwwerker, VSP-er, jeugdverpleegkundige en wijkmaatschappelijk werker. Dit team signaleert wat er speelt in de wijk. Zijn de gordijnen ergens vaak dicht? De teamleden vinden het soms nog lastig het gesprek over roken aan te gaan met inwoners en de voordelen van het stoppen te laten zien. Deskundigheidsbevordering op het gebied van gespreksvoering kan daarbij helpen. Amanda steunt het idee van een GGD Rookvrij Regisseur in de wijk.

Lieke Raaijmakers Onderzoeker GGD West-Brabant

Lieke vertelde hoe zij tijdens de Stoptober-maand zijn gestart met het organiseren en werven voor stoppen-met-rokenhulp in twee wijken. Met behulp van flyers in verschillende talen, het inschakelen van verschillende professionals als jeugdverpleegkundigen en buurtsportcoaches en online instrumenten als Facebookgroepen en buurtapp NextDoor hebben zij 1 groep vol gekregen. Hun eerdere aanpak op het gebied van coronavaccinaties waarbij lokale sleutelfiguren werden ingezet, zoals een schooldirecteur en kickbokster als ambassadeur, biedt ook nog mogelijkheden om meer inwoners te bereiken.

Deelname Leerkring 2022

Medewerkers van GGD-en en gemeentes die aan de slag willen (of zijn) met een wijkaanpak stoppen met roken en daarin intervisie willen, kunnen zich aanmelden voor Pharos Leerkring. In deze leerkring wordt ingegaan op vragen als:

 • Wat is de rol van het sociaal domein in de wijkaanpak stoppen met roken?
 • Hoe bereik en betrek je professionals in het sociaal domein voor deze rol?
 • Wat levert het professionals in het sociaal domein op om een goed gesprek over roken te voeren met hun cliënten?
 • Hoe werk je effectief samen met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen in toeleiding tot stophulp?
 • Hoe stel je doelen op dit thema en meet je vooruitgang?

Kijk voor meer informatie en aanmelding op: https://www.pharos.nl/training/kenniskring-intervisie-wijkaanpak-stoppen-met-roken/

Terugkijken webinar

Categorieën
Voorafgaande webinars

5-10-2021 | Webinar ‘Het onderwijs weer open, hoe gaat het met de rookvrije terreinen?’

In coronatijd werd de verplichting op rookvrije onderwijsterreinen van kracht. Nu steeds meer onderwijslocaties open zijn of gaan, wordt pas duidelijk hoe de nieuwe wetgeving werkt in de praktijk. Wat lukt en waarom? En waar zitten de knelpunten? Hierover gingen we op dinsdag 5 oktober online in gesprek.

Inhoud

In dit twee uur durende webinar hoorde u:

 • ervaringen van andere onderwijsinstellingen
 • hoe de NVWA haar toezicht uitoefent
 • hoe een gemeente meedenkt met het onderwijs
 • en de laatste stand van zaken uit de monitor ten aanzien van de realisatie van het rookvrije beleid op onderwijsterreinen.

Tijdens het webinar was er gelegenheid voor het stellen van vragen aan en uitwisseling met de sprekers.

Programma

Het programma van het webinar was als volgt:

 • Welkomstwoord
 • Onderwijsterreinen rookvrij: stand van zaken en nieuwe uitdagingen (Vicky Dellas en Jorien Slot-Heijs, onderzoekers Mulier Instituut)
 • De aanpak van een hogeschool
 • Voortgezet onderwijs; werkt het?
 • Hoe heeft deze mbo een rookvrij terrein gerealiseerd?
 • Een betrokken gemeente
 • Rookverbod op onderwijsterreinen (Marian Gacsbaranyi-Smink, Coördinerend Specialistisch Inspecteur team Expertise-Consument, NVWA)
 • Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
 • Afsluiting
Categorieën
Voorafgaande webinars

28-9-2021 | Workshop ‘Praten over roken’

Op dinsdag 28 september organiseerde het netwerk Nederland Rookvrij voor de eerste keer een workshop rond het thema: ‘Praten over roken’. Milly Neuman, medewerker Stoplijn Ikstopnu bij het Trimbos-instituut begeleidde deze workshop. Zij geeft dagelijks advies aan de telefoon en chat.

Programma

Na de plenaire opening namen de deelnemers deel aan één van de volgende sessies:

 • Rookvrije buitenterreinen (bij kinderboerderijen, speeltuinen en sportverenigingen). Een heel groot deel van de Nederlanders vindt het logisch dat deze terreinen rookvrij zijn. Toch blijft het altijd even lastig om het onderwerp ‘op weg naar een rookvrij terrein’ bespreekbaar te maken. Hoe pak ik dat aan? Welke reacties kan je verwachten? Wie zijn je supporters? – Hans de Rijk, Kinderboerderijen Actief
 • In de wijk. Hoe ga je op een laagdrempelige manier in gesprek met (kwetsbare) buurtbewoners die roken? Wat zijn de valkuilen en kansen om mensen in je omgeving toe te leiden naar hulp om te stoppen met roken? – Els Annegarn, Stichting Doras
 • Psychiatrie, GGZ en verslavingszorg. Hoe ga je om met rokende medewerkers en patiënten wanneer niet-roken niet altijd vanzelfsprekend is. De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de psychiatrie, GGZ en verslavingszorg. Wat kunnen we hiervan leren? – Anton van Balkom, GGZ Nederland en Trimbos-instituut | Attie van der Meulen, Verslavingskunde Nederland

Verslag

Benieuwd hoe de bijeenkomst was? Lees het verslag en krijg tips en handvatten om zelf het gesprek aan te gaan over roken.

Categorieën
Voorafgaande webinars

23-9-2021 | Mini-symposium Ondernemend Venlo: Gezond ondernemen, ook Rookvrij!

Ongezonde leefwijzen zorgen voor veel verzuim en onkosten. Onderzoek toont aan dat een rokende werknemer op jaarbasis zo’n € 6.000,- kost. Hoe zit dat precies? Daarnaast gaat er per 1 januari 2022 een wetgeving van kracht, die ondernemers verplicht een rookvrije werkomgeving aan te bieden en te waarborgen. Hoe komen we van het roken af? Hoe kan ik dit binnen de werkomgeving organiseren? Wat levert het op? Op het mini-symposium ‘Gezond ondernemen, ook Rookvrij!’ van Ondernemend Venlo kreeg je antwoorden op deze vragen.

Terugkijken?

Benieuwd naar deze bijeenkomst?

Categorieën
Voorafgaande webinars

15-6-2021 | Talkshow Amersfoort Rookvrij

Dinsdag 15 juni is de campagne Amersfoort Rookvrij van start gegaan met een talkshow over een Rookvrije Generatie, gezondheid en uiteraard stoppen met roken. Talkshowhost en huisarts Tamara de Weijer ging in gesprek met verschillende partijen uit Amersfoort die zich inzetten om Amersfoort rookvrij te maken. Benieuwd naar deze talkshow? Bekijk de talkshow hieronder terug:

Categorieën
Voorafgaande webinars

31-5-2021 | Symposium ‘Maak de zorg rookvrij’

Inzetten voor rookvrije zorg? Neem dan deel aan het gratis online symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op 31 mei. Centraal staat de uitwisseling van kennis, ervaringen en tips om in de eigen organisatie aandacht te geven aan dit onderwerp en cliënten/patiënten een gezonde en rookvrije toekomst te bieden.

Langzamerhand groeit het besef dat roken dé belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en (vroegtijdig) overlijden is. Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van tabaksverslaving en in het stimuleren van een rookvrije omgeving.

Maar waar begin je, welke stappen kun je zetten en hoe zet je door? Het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ gaat in op deze vragen. Sprekers zijn onder andere Wanda de Kanter (longarts en oprichter stichting Rookpreventie Jeugd), zij bespreekt het effect van roken op ons lichaam en gemoed en gaat daarmee langs het hele lijf. Daarna zijn er parallelsessies voor deelnemers die net starten met het rookvrij maken van hun organisatie en voor deelnemers die hier al langer mee bezig zijn.

Parallelsessies

In de eerste sessie voor beginnende deelnemers worden projectleiders uit de GGZ geïnterviewd over hun aanpak en hun sleutels tot succes bij het rookvrij maken van hun organisatie. Vervolgens wordt ingegaan hoe je als zorgverlener stoppen met roken kunt betrekken in de gesprekken. 

Voor deelnemers die al langer bezig zijn met het rookvrij maken van hun organisatie, verkent prof. dr Brigit Toebes de ethische en juridische grenzen bij het rookvrij maken van een zorgorganisatie. Prof. dr. Arie Dijkstra gaat vervolgens in op gedragsverandering, hoe motiveer je iemand om te stoppen met roken. 

Het symposium wordt afgesloten met een paneldiscussie.

31 mei 2021

Op ‘Wereld Niet Roken Dag’ organiseert de KNMG, NVZ, NFU, Nederlandse ggz en Verslavingskunde Nederland dit symposium in samenwerking met het Trimbos-instituut. Het symposium heeft als doel zorgprofessionals, studenten, bestuurders en beleidsmedewerkers die zich willen inzetten voor tabaksontmoediging in de zorg te stimuleren en een startpunt te geven.

Programma

Maandag 31 mei 2021, 13.00-16.30

Voordracht Wanda de Kanter (effect van roken op ons lijf en gemoed)

Break-out rooms (13.30-14.30u):

Break-out room 1: Attie van der Meulen in gesprek met projectleiders uit de GGZ (Rookvrij worden als organisatie: hoe doe je dat?)

Break-out room 2: Brigit Toebes (Rookvrij worden en de (juridische) dilemma’s: hoe ver mag je gaan?)

Break-out rooms (14.45-15.30u):

Break-out room 1: spreker volgt (Hoe betrek je stoppen met roken in het gesprek?)

Break-out room 2: Arie Dijkstra (Gedragsverandering: hoe motiveer je iemand om te stoppen met roken?)

Paneldiscussie/-gesprek 

Terugblik door woordkunstenaar Atta de Woordtolk

Bekijk hier het teaserfilmpje met aankondiging van de sprekers: https://vimeo.com/534320744

Aanmelden

Via deze link kunt u zich gratis aanmelden. 

Categorieën
Voorafgaande webinars

11-05-21 | Rookvrije Organisatie voor gemeenten en GGD’en

Om gemeenten en GGD’en te informeren en te inspireren, organiseerde de VNG op 11 mei een webinar met GGD GHOR Nederland, het Trimbos Instituut en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. In dit webinar is ingegaan op hoe gemeenten en GGD’en kunnen komen tot een rookvrije organisatie. Het ministerie van VWS en het Trimbos Instituut lichtten toe waarom een rookvrije organisatie belangrijk is. Christien Pieterse (GGD Noord- en Oost Gelderland) en Evelien Wernsen (gemeente Amersfoort) vertelden over het rookvrij maken van de GGD en de gemeente. Kijk het webinar hieronder terug:

Categorieën
Voorafgaande webinars

12-4-2021 | ‘Rookvrij worden: hoe doe je dat?’

Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Dat is de reden dat per 1 januari 2022 alle rookruimtes in organisaties sluiten. Een mooie aanleiding om rookvrij te worden als organisatie. Maar hoe pak je dat aan, rookvrij worden? Wat komt erbij kijken? En wat kan je als bedrijfsarts daarin betekenen voor je klant?

In dit webinar voor bedrijfsartsen (in opleiding) leer je hoe je organisaties adviseert bij rookvrij worden. Wat moeten bedrijfsartsen doen en laten om bedrijven te verleiden om de doelstellingen van het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) en de Rookvrije Generatie te omarmen?

Wil je meer weten en direct aan de slag? Kijk dan voor praktijkverhalen, tips en achtergronden op rookvrijwerken.nl.

Categorieën
Voorafgaande webinars

04-03-2021 | Inspiratiebijeenkomst RVG Gelderland-Zuid

Zien roken, doet roken. Daarom vinden steeds meer mensen dat de omgeving van kinderen rookvrij moet zijn. In Gelderland-Zuid zijn al rookvrije sportverenigingen, ziekenhuizen, schoolterreinen en speeltuinen. Dat is mooi! Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Werkt u ook mee aan een Rookvrije Generatie in Gelderland-Zuid?

GGD Gelderland-Zuid nodigt u uit voor een online inspiratiebijeenkomst. Verschillende sprekers geven u inzicht in welke stappen u kunt nemen voor een rookvrije sportvereniging, kinderopvang, speeltuin, zorginstelling of gemeente. Ook krijgt u tips voor de naleving van het rookvrije terrein. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met eventuele weerstand van bezoekers? Wat kunt u doen als rokers niet meer op het terrein roken, maar wel net voor de ingang en in het zicht van kinderen?

Laat u tijdens deze bijeenkomst inspireren, motiveren en enthousiasmeren door mooie voorbeelden uit uw regio en stel de vragen die u heeft.

Kijk de webinar hier terug: https://rookvrijegeneratie.ggdgelderlandzuid.nl/frontpage/aanbod-ggd-gelderland-zuid/

Categorieën
Voorafgaande webinars

23-11-2020 | Lancering E-learning rookvrij zorg

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz een E-learning module Rookvrije zorg ontwikkeld. De module is speciaal gemaakt voor de ggz en de verslavingszorg. Maandag 23 november tussen 12.00 tot 12.45 uur lanceerde longarts Wanda de Kanter online de nieuwe E-learning. 

Het doel van de E-learning is dat iedereen begrijpt wat een rookvrije organisatie is en wat er van hem en haar wordt verwacht om een zorgorganisatie rookvrij te maken. De module wordt verspreid onder leden van GGZ Ecademy en kan in belangrijke mate helpen om de verslavingszorg in 2021 en de hele geestelijke gezondheidszorg in 2025 rookvrij te krijgen. Hierdoor realiseren we gezamenlijk een rookvrije toekomst voor cliënten en collega’s.

Lancering E-learning Rookvrije zorg from de Nederlandse ggz on Vimeo.