Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Burgerinitiatief ‘Nicotinee’ van start

Vier maatschappelijke organisaties starten ‘Nicotinee’, een burgerinitiatief voor een nicotinevrije generatie. ConsumentenClaim, Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose willen dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat.  

Nicotinevrije generatie 

Met deze maatregel willen de organisaties bereiken dat er in de toekomst een nicotinevrije generatie ontstaat. Om te voorkomen dat de huidige generatie jongeren vroegtijdig verslaafd raakt aan nicotine, wordt een nieuw op te richten toezichthouder voorgesteld, die zich specifiek op de bescherming van jongeren richt. 

Nicotinevrije toekomst  

Het initiatief is in lijn met ontwikkelingen in het buitenland. Door een verkoopverbod van alle nicotinehoudende producten vanaf 2030 te koppelen aan het geboortejaar 2012 ontstaat een echte nicotinevrije generatie. In Denemarken, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Maleisië zijn al soortgelijke wetsvoorstellen besproken of doorgevoerd. Ook daar is gekozen voor het jaar 2030 als startdatum. 

Toezicht noodzakelijk 

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim en mede-initiatiefnemer van ‘Nicotinee’: “Hoewel de huidige verkoopgrens 18 jaar is, kunnen jongeren zowel in fysieke winkels als online eenvoudig nicotinehoudende producten kopen, zoals vapes. Daar moet veel strenger op gecontroleerd worden. Wij denken dat daarvoor een nieuw op te richten toezichthouder nodig is die zich uitsluitend toelegt op de bescherming van jongeren.” 

Burgerinitiatief 

Als voor het burgerinitiatief 40.000 handtekeningen worden opgehaald, moet het voorstel in de Tweede Kamer behandeld worden. Dit is volgens de initiatiefnemers nodig, omdat het huidige beleid én toezicht van de regering ernstig tekortschiet. 

Wil jij Nicotinee steunen? Onderteken dan het burgerinitiatief via hun website. 

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Onderzoek: Tabaksverkooppunten moeten effectiever worden verminderd

Op 8 december debatteert de Tweede Kamer onder andere over het terugdringen van het aantal verkooppunten van tabak. In het Nationaal Preventieakkoord van 2018 staat  het voornemen om tabaksverkooppunten te verminderen en per 2024 te stoppen met de verkoop van tabak in supermarkten. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC in het Tabak uit het Zicht project blijkt echter dat dit niet voldoende is.

Aanpak

De onderzoekers brachten de kernresultaten uit het Tabak uit het Zicht project samen in een factsheet. In het project  brachten ze tabaksverkoopomgeving in vier steden in kaart: Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Zwolle. Adolescenten in deze steden vulden een vragenlijst in over roken-gerelateerde onderwerpen en deden mee aan metingen van hun blootstelling aan de in kaart gebrachte verkooppunten. Verder brachten de onderzoekers alle verkooppunten in zeven plattelandsgemeenten in kaart.

Gemakkelijk verkrijgbaar

Het onderzoek toont aan dat tabak gemakkelijk verkrijgbaar is in zowel steden als dorpen. In armere buurten is de verkrijgbaarheid groter, wat de toch al grote ongelijkheden op het gebied van roken kan uitvergroten. Veel verkooppunten bevinden zich rond scholen; in steden hebben scholen gemiddeld drie tabakswinkels binnen een straal van 500 meter. Jongeren op het vmbo worden vaker blootgesteld aan tabaksverkoop dan jongeren op het vwo. Dit is zorgelijk, omdat adolescenten die vaker worden blootgesteld aan verkooppunten, roken sociaal acceptabeler vinden.

Verkooppunten omlaag

Het aantal tabaksverkooppunten moet dus flink worden teruggebracht. Met het huidige plan om de verkoop van tabak in supermarkten te verbieden komen we er niet; ruim twee derde van de verkooppunten in steden zijn andere winkels dan supermarkten en ook in landelijke gemeenten blijft tabak bereikbaar. Bovendien toont het Tabak uit het Zicht onderzoek aan dat jongeren die sigaretten kopen dit juist niet in supermarkten doen, maar in tabak- en gemakszaken.

Problemen voorkomen

Bij het terugdringen van het aantal verkooppunten moet men rekening houden met een aantal problemen dat kan optreden als je enkel bepaalde winkeltypen uitsluit van verkoop, zoals supermarkten en benzinestations. We moeten voorkomen dat er verschuiving van de verkoop optreedt naar uitgezonderde winkeltypen, het aanbod tabaksverkooppunten toeneemt in armere buurten en er veel tabaksverkooppunten blijven in omgevingen waar jongeren zijn.

Vergunningsstelsel

Een vergunningenstelsel voor de verkoop van tabak is de meest veelbelovende manier om het aantal verkooppunten én de plaatsing van verkooppunten in de hand te houden. Met dit stelsel geeft men alleen aan bepaalde winkeltypen vergunningen uit en stelt men een limiet op het aantal vergunningen per buurt. Zo voorkomen we dat de verkoop verschuift van bijvoorbeeld supermarkten naar kleine winkels.

Contact

Wil je meer weten over (de resultaten van) dit onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Tessa van Deelen (t.r.d.vandeelen@amsterdamumc.nl) en Mirte Kuipers (m.a.kuipers@amsterdamumc.nl).

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Goede voornemens? Ga in gesprek over roken!

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Veel mensen die roken hebben het goede voornemen te stoppen. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 12 december weer te zien op websites en social media. Mensen die roken worden aangemoedigd om 2023 rookvrij te starten.

Ga in gesprek over roken

Als (zorg)professional kan je hieraan bijdragen door met mensen die roken in gesprek te gaan. Start zelf ook met een goed voornemen! Vraag patiënten of ze roken en verwijs hen naar stoppen-met-rokenhulp.

Materialen

Maak stoppen met roken bespreekbaar. De gratis campagnematerialen kunnen u hierbij helpen. Door deze materialen in uw wachtkamer of spreekkamer te plaatsen kunt u makkelijk en snel een gesprek over roken beginnen. Kijk op www.puurvoorprofs.nl voor meer informatie, tips en materialen.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Bespreek roken – PUUR rookvrij voor ouders én kind

Jonge kinderen hebben een grotere kans om ziek te worden als hun ouders roken. Door te stoppen met roken kunnen astma, luchtweginfecties en oorontsteking voorkomen worden. Vanaf eind oktober richt de landelijke campagne PUUR rookvrij zich daarom weer op ouders met thuiswonende kinderen. Onder andere video’s en banners worden gefaseerd ingezet op plekken waar ouders komen. Hiermee worden zij op een positieve manier aangezet tot het doen van een stoppoging.

Ga in gesprek over roken

Ongeveer 80 procent van de mensen die roken wil stoppen. De kans dat een ouder stopt met roken is groter als een zorgverlener een stopadvies geeft en verwijst naar begeleiding. Daarom worden ook zorgverleners weer aangespoord om in gesprek te gaan over roken, want juist zij kunnen hierin het verschil maken! Zo zegt verslavingsarts Robert van de Graaf: “Bij kanker zwijg je niet. Kijk ook niet weg bij deze dodelijke ziekte.”

Meer informatie

Wil jij bijdragen aan PUUR rookvrij voor ouders én kind? Hang posters op voor ouders, deel de video’s met zorgverleners en motiveer samenwerkingspartners om in gesprek te gaan over roken. Kijk voor meer informatie, tips en een gratis materialenpakket op www.puurvoorprofs.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

World Vapers’ Alliance maakt illegale reclame voor e-sigaretten

Rookpreventie Jeugd attendeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op illegale reclame voor e-sigaretten door de World Vapers’ Alliance (WVA). Deze ‘burgerbeweging’ van e-sigaretgebruikers voert in Nederland campagne om het aanstaande verbod op smaakjes ongedaan te maken.

Campagne voor e-sigaretten

Met lichtprojecties op gebouwen en straten in Amsterdam voerde de WVA campagne tegen het aanstaande smaakjesverbod voor e-sigaretten. Onder het motto ‘Flavours matter’ maakten ze illegale reclame voor het gebruik van e-sigaretten, met de teksten ‘Vaping isn’t so bad’, ‘I’m never quitting smoking’, ‘I’m never smoking again’ en ‘Smaakjes helpen het stoppen met roken’. Ze roepen het publiek op te protesteren tegen het verbod via een internetconsultatie over de regeling die het smaakjesverbod mogelijk maakt. De WVA doet zich voor als een burgerbeweging van e-sigaretgebruikers, maar vorig jaar bleek uit onderzoek van The Investigative Desk voor NRC en Le Monde dat de lobbygroep financiering krijgt vanuit de tabaksindustrie.

Vapes zijn gericht op kinderen

De WVA probeert op alle fronten de politiek te beïnvloeden, bijvoorbeeld door e-sigaretten als ‘minder schadelijk’ alternatief voor traditionele sigaretten aan te prijzen. In de praktijk blijkt dat de tabaksindustrie e-sigaretten gebruikt om kinderen en jonge mensen verslaafd te krijgen aan nicotine. Vooral de populaire wegwerp-vapes in opvallende kleuren en met zoete smaakjes zijn gericht op de jeugd. “Aan alles zie je dat die wegwerp-e-sigaretten niet zijn bedoeld voor rokers van middelbare leeftijd die willen stoppen met roken”, zegt longarts Wanda de Kanter, de voorzitter van Rookpreventie Jeugd. “Bovendien wordt steeds meer duidelijk over de schadelijkheid van e-sigaretten. Langdurig gebruik van e-sigaretten kan leiden tot schade aan de kleine luchtwegen waardoor de longen minder zuurstof kunnen opnemen. Verder kan fijnstof in de rook of damp van vapes kanker veroorzaken.”

Kinderen beschermen

Het is belangrijk dat we nu de jongste generaties beschermen tegen een nieuwe epidemie van nicotineverslaving. Dat betekent dat:

  • Er nu accijns moet komen op e-sigaretten;
  • De beschikbaarheid van vapes drastisch aan banden moet worden gelegd.

Door een vergunningstelstel voor de verkoop van tabaks- en rookwaren, kan de controle op de leeftijdsgrens beter worden gehandhaafd en voorkomen worden dat er meer tabakswinkels in de buurt van scholen worden gevestigd.

Zembla over de lobby voor de e-sigaret

Het BNNVARA-programma Zembla gaat op 20 oktober 2022 in een uitzending dieper in op de lobby waarmee de tabaksindustrie probeert het beleid te ondermijnen dat is bedoeld om jonge mensen te beschermen tegen de schade van e-sigaretten.

Bron: Tabaknee.nl

Categorieën
Netwerk nieuws

13 september 2022 | Meet the expert: Migranten en roken

Op dinsdag 13 september van 15.30 tot 17.00 uur organiseert het netwerk Nederland Rookvrij een meet-the-expert sessie over migranten en roken. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je experts op dit thema en kun je hen al je vragen stellen.

Programma

Projectleider bij Pharos Emily Allwood zit deze sessie voor. Zij heeft veel ervaring met het trainen en begeleiden van sleutelpersonen en is betrokken bij de ontwikkeling van een wijkaanpak voor stoppen met roken. Emily gaat in gesprek met twee experts op het gebied van migranten en roken aan de hand van vragen uit het publiek:

  • Iyad Abdullah is buurtwerker, jongerenwerker en sleutelpersoon. “Als iemand tijdens mijn activiteit steeds gaat roken, begin ik een gesprek met diegene over roken. Ik ben er in de wijk om te helpen en wil vooral ook dat mensen weten dat ze in het buurthuis meer informatie kunnen krijgen over hoe je kunt stoppen.” Iyad is geboren in Syrië.
  • Vevean Popal traint en begeleidt sleutelpersonen. Ook is ze projectcoördinator bij PlusPunt Zandvoort waar ze mensen in de buurt verbindt. Met haar brugfunctie koppelt ze vluchtelingen aan professionals. Vevean is geboren in Irak.

Aanmelden

Wil je antwoord op jouw vragen van één van deze experts? Meld je dan aan voor deze sessie. Het aantal deelnemers voor deze sessie is beperkt. Laat ons daarom weten wat jouw vraag is voor Iyad en Vevean en wie weet mag je deze direct aan hen stellen tijdens de sessie. Wij maken selectie van de deelnemers op basis van de ingestuurde vragen. Nodig gerust collega’s uit om ook een vraag in te sturen. Deelname is gratis!

Nu al meer weten over dit thema of op zoek naar een goede vraag? Bekijk het tafelgesprek over migranten en stoppen met roken uit ons webinar van 20 januari 2022.

Categorieën
agenda Netwerk nieuws

10 november 2022 | Congres Rookvrije Zorg ‘Ga het gesprek aan’

Op 10 november 2022 (13.00-16.30u) vindt het interactief en online congres ‘Zorg voor rookvrije zorg’ plaats met als thema ‘Ga het gesprek aan’.

  • Thema: Hoe ga je het gesprek aan? – met medewerkers, collega’s, rokers (ook speciale doelgroepen), beleidsmakers, bestuurders, managers, cliëntenorganisaties en cliënten aan huis
  • Voor wie: alle medewerkers in de zorg (zorgprofessionals, managers, begeleiders; zowel intramuraal als extramuraal)
  • Wanneer: 10 november 2022 (13.00-16.30u)
  • Waar: online

Meer informatie over het programma en inschrijven volgt binnenkort op deze pagina.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Meer acties en maatregelen nodig om rokers te helpen met stoppen

In 2021 deden minder mensen een poging om te stoppen met roken dan in 2020. Ook het aantal rokers in Nederland nam dit jaar niet verder af. Dat blijkt uit de kerncijfers roken 2021 die het Trimbos-Instituut vandaag publiceert. Om een Rookvrije Generatie te realiseren zijn daarom juist aanvullende acties en maateregelen vanuit de overheid nodig.

Sneller actie ondernemen

Programmahoofd Tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut Marc Willemsen: “In het Nationaal Preventieakkoord heeft de overheid als doel gesteld dat jaarlijks 50 procent van de rokers een serieuze stoppoging doet. Dat wordt nu absoluut niet gehaald. Dit betekent dat de overheid snel actie moet ondernemen.” Hij roept op ook op om vooral in te zetten op maatregelen om rokers te verleiden om actiever met het stoppen met roken bezig te gaan.

Minder stoppogingen

Waar in 2020 nog 36 procent van de rokers aangaf een stoppoging te doen, was dit in 2021 nog 31 procent. Willemsen: “Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen. Bij het invoeren van nieuwe maatregelen rondom tabaksontmoediging zien we vaak dat rokers een prikkel krijgen om te gaan stoppen met roken. In 2021 zijn er nauwelijks nieuwe maatregelen ingevoerd. Er moeten nu echt nieuwe maatregelen komen om het stopproces bij rokers weer op gang te helpen.” Onlangs lanceerde de overheid wel de nieuwe PUUR Rookvrij campagne die het gevaar van derdehands rook voor jonge kinderen laat zien. Deze campagne voor rokers is een eye opener kan hen het zetje geven om te stoppen met roken. Belangrijk is dat deze campagne langdurig en intensief wordt doorgezet.

Meer acties en maatregelen nodig

Voor het bereiken van een Rookvrije Generatie is een daling van de rookprevalentie belangrijk. 80 procent van de rokers geeft aan te willen stoppen met roken. Daarom roepen wij de overheid op om aanvullende acties en maatregelen door te voeren, zoals langdurige campagnes, minder verkooppunten en accijnsverhoging. Op deze manier kan de overheid het stopproces bij rokers weer op gang helpen om zo een Rookvrije Generatie te realiseren.

Bron: Trimbos-Instituut

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Sigaret brengt grote schade aan milieu


Ongeveer driekwart van de gerookte sigarettenpeuken wordt weggegooid op straat en belanden in het milieu. Door de giftige stoffen die achterblijven op de peuken en de plastics waar het filter van gemaakt is, vormen peuken een forse bedreiging voor de natuur en dieren. Dat blijkt uit de factsheet ‘Milieuschade door peukenafval’ van het Trimbos-Instituut.

Mens én milieu

Arts-epidemioloog van het Trimbos-instituut Esther Croes: “Een groot deel van het zwerfafval in Nederland bestaat uit sigarettenpeuken. Deze peuken veroorzaken aanzienlijke schade aan het milieu. Stoppen met roken is de beste oplossing. Daarmee sla je als roker drie vliegen in één klap: het is goed voor je gezondheid, voor de mensen in je omgeving én voor de natuur.”

Stop met roken: goed voor het milieu

Sigarettenpeuken worden aangetroffen in de maag van vissen, zoogdieren en vogels. Daarnaast vertragen peuken de groei van planten. Wereld Niet Roken Dag (31 mei) staat in het teken van de schade die tabak brengt aan het milieu. Het Trimbos-instituut heeft daarom op een rij gezet wat er gebeurt met sigarettenpeuken die op straat of in de natuur belanden. Croes: “En dat is dan alleen nog maar het eind van de tabaksketen. De teelt en productie zorgen voor ontbossing en afname van de biodiversiteit.”

Eén sigaret kan 1000 liter water vervuilen

Met name voor in het water levende organismen zijn sigarettenpeuken giftig en leiden ze tot veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en zelfs tot sterfte. Eén sigarettenpeuk kan 1000 liter water vervuilen. Onderzoek toont dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden. Peuken hebben ook een effect op planten. Zo houden ze de groei van sommige gewassen tegen en worden nicotinevervuilingen teruggevonden in bijvoorbeeld basilicum en pepermunt.

Hoe gif uit tabaksrook in de natuur terechtkomt

De peuk van een filtersigaret bestaat uit een filter en een klein stukje niet-opgerookte sigaret. Het sigarettenfilter bestaat uit stevig samengeperste plastic vezels (celluloseacetaat), waar door het roken giftige en kankerverwekkende stoffen in achterblijven. Sigarettenpeuken komen door de wind, regen en via het riool gemakkelijk terecht in zoet- en zoutwater. Croes: “Uit de miljarden sigarettenpeuken die in het milieu terechtkomen, lekken jarenlang zware metalen en nicotine de natuur in.”

Stoppen met roken de beste oplossing

Er is geen structurele oplossing voor de schade die sigarettenpeuken toebrengen. Croes: “Biologisch afbreekbare sigarettenfilters lossen het probleem niet op omdat daar nog steeds metalen, nicotine en teer uit wegsijpelen in de omgeving. Soms zelfs in hogere concentraties dan niet-biologisch afbreekbare sigarettenfilters. Stoppen met roken is de beste oplossing. Maar omdat de filters van sigaretten écht een nutteloos product zijn, zouden ze beter kunnen worden afgeschaft. Dat levert winst op voor mens én milieu.”

Bron: Trimbos-Instituut

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

21 juni 2022 | Webinar netwerk Nederland Rookvrij

Dinsdag 21 juni 2022 vindt het volgende webinar van het netwerk Nederland Rookvrij plaats. Schrijf je in voor dit webinar.

Programma

Tijdens het webinar komen de volgende thema’s aan bod:

  • Bijzonder hoogleraar Martine Bouman en kinderarts Jasper Been onderzochten welke maatregelen op het gebied van rookvrij bewezen effectief zijn in het buitenland. Zij delen hun resultaten en gaan in gesprek met mensen die in de praktijk bezig zijn om omgevingen rookvrij te maken. Zo schuift de VNG aan tafel om te vertellen over het rookvrij maken van omgevingen op lokaal niveau. Ook vertelt gebiedsontwikkelaar VanWonen hoe zij rookvrije zones creëert bij woningen, gebouwen, wijken, speeltuinen en leefomgevingen in de wijken die het bedrijf ontwikkelt.
  • In het Nationaal Preventieakkoord legden NOC*NSF en de sportbonden met het ministerie van VWS de ambitie vast dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. Gelukkig worden steeds meer sportclubs rookvrij, maar er zijn ook nog stappen te zetten. NOC*NSF lanceert daarom de campagne ‘De sport wordt rookvrij’. Tijdens het webinar lichten ze toe hoe deze campagne eruitziet en wat ze ermee willen bereiken.
Wanneer?

Dinsdag 21 juni 2022 van 15.30 – 16.45 uur.

Voor wie?

Bent u werkzaam in de zorg, bij de GGD, gemeente of bent u bestuurder? Of werkt u bij een organisatie of vereniging en bent u bezig met een rookvrij-beleid? Dan verwelkomen we u graag bij deze online bijeenkomst.

Terugkijken

Het netwerk Nederland Rookvrij wil middels een serie van webinars mensen en organisaties inspireren tot het nemen van verdere stappen en aanzetten tot samenwerking voor het realiseren van een rookvrije samenleving. U kunt vorige webinars terugkijken via www.nederlandrookvrij.nl/webinars.

Vragen?

Heeft u vragen over dit webinar? Stuur dan een e-mail naar info@nederlandrookvrij.nl.