Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Ga in gesprek over roken – PUUR rookvrij voor ouders én kind

De campagne PUUR is weer gestart! De komende periode richt PUUR rookvrij zich op ouders met thuiswonende kinderen. Waarom? Meer dan 1 miljoen ouders met thuiswonende kinderen rookt.

Kinderen beschermen

Roken schaadt de gezondheid van het kind, ook als een ouder alleen maar buiten rookt. Stoppen met roken is de énige manier om de gezondheid van het kind te beschermen. Daarom richt PUUR rookvrij zich de komende periode op ouders met thuiswonende kinderen. Op plekken waar ouders komen, worden zij op een positieve manier aangezet tot het doen van een stoppoging, want: stoppen met roken kan op ieder moment.

Ga het gesprek aan

Ook roepen zorgverleners hun collega’s op om het gesprek aan te gaan over roken. Deze video’s worden onder zorgverleners verspreid, om hen te motiveren met rokers in gesprek te gaan. Zo zegt verslavingsarts Robert van de Graaf: “Bij kanker zwijg je niet. Kijk ook niet weg bij deze dodelijke ziekte.”

Help ook mee

Wil jij bijdragen aan PUUR rookvrij voor ouders én kind? Hang posters op voor ouders, deel de video’s met zorgverleners en motiveer samenwerkingspartners om in gesprek te gaan over roken. Kijk voor meer informatie, tips en een gratis materialenpakket op www.puurvoorprofs.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Materialenpakket PUUR rookvrije ouders beschikbaar

Vanaf 19 mei is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer zichtbaar, specifiek gericht op ouders met thuiswonende kinderen. Voor veel mensen is bekend dat roken in de buurt van kinderen schadelijk is voor de gezondheid. Minder mensen weten dat het ook schadelijk is voor kinderen als je alleen buiten rookt. Stoppen met roken is daarom de enige manier om de gezondheid van jezelf én van het kind te beschermen.

Materialenpakket

Help ouders te informeren over PUUR rookvrij door het gratis materialenpakket te downloaden. Het pakket bestaat uit posters en flyers van PUUR rookvrij, folders Rookvrij Opgroeien en een informatiekaart en verwijskaartjes van de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Deze materialen kan je plaatsen in de wachtkamer en spreekkamer of ter informatie meegeven aan ouders.

Digitale lunchbijeenkomst

Wil je meer weten over de campagne PUUR rookvrij, de aandacht die wordt besteed aan ouders of de materialen die voor jou beschikbaar zijn? Sluit dan aan bij de digitale lunchbijeenkomst op 10 mei van 12.00 tot 12.30 uur. Meld je aan door te mailen naar puurvoorprofs@trimbos.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Nijmegen Rookvrij brengt stoppen met roken-hulp onder de aandacht bij migranten

Hoe breng je bij migranten onder de aandacht dat stoppen met roken-hulp voor iedereen beschikbaar is? In Nijmegen doen ze dit met sleutelpersonen!

Sleutelpersonen

In focusgroepen constateerde Nijmegen Rookvrij dat mensen met bijvoorbeeld een Syrische of Turkse achtergrond niet altijd goed weten dat er goede, gratis stoppen met roken-hulp beschikbaar is. Met behulp van sleutelpersonen in de wijk brengen ze dit onder de aandacht.

Stoppen met roken-hulp voor iedereen

Nijmegen Rookvrij doet nog meer:

 • Hun website heeft een vertaalknop.
 • Ze bieden hulp aan in verschillende talen.
 • Ze geven meer informatie over stoppen met roken voor mensen met een migratieachtergrond.
Categorieën
Netwerk nieuws

Oproep kankerpatiënten, artsen en ziekenhuizen: stop nú verkoop van tabak in supers en tankstations

Kankerpatiënten, ziekenhuizen, artsen en verschillende gezondheidsfondsen roepen vandaag supermarkten, tankstations en gemakszaken op om per direct te stoppen met de verkoop van sigaretten.

Rookwaar uit de schappen

In de oproep worden de verkopers verzocht om nú al het rookwaar uit de schappen te halen. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat supermarkten, gemakszaken en tankstations een product verkopen dat zoveel schade berokkent’’, verklaren ruim twintig ziekenhuizen en een elftal organisaties waaronder kinderartsen, longartsen, internisten en oncologen.

Lidl

Lidl stopte als enige supermarktketen in 2021 met de verkoop van tabak. Verslavingsarts Robert van de Graaf, noemt het ‘schijnheilig’ dat ‘andere supermarkten die pretenderen gezond en duurzaam te zijn, dergelijke dodelijke producten blijven verkopen’. “Tegen mijn patiënten zeg ik ook: gewoon naar de Lidl, niet meer naar die andere boeven.’’

Categorieën
Netwerk nieuws

Ronde tafel: hoe maak je (stoppen met) roken bespreekbaar in het sociaal domein?

Hoe maak je stoppen met roken bespreekbaar binnen het sociaal domein? Waar liggen kansen? Bestuurders binnen het sociaal domein gingen maandag 14 februari met elkaar het gesprek aan op initiatief van de coalitie Iedereen Rookvrij. De belangrijkste conclusie: doordat sociaal werkers goed weten wat er speelt in het leven van hun cliënten, kunnen zij een belangrijke rol spelen. Benieuwd naar de opbrengsten van deze bijeenkomst?

Categorieën
Uncategorized

7 maart 2022 | Webinar netwerk Nederland Rookvrij

Maandag 7 maart 2022 vindt het volgende webinar van netwerk Nederland Rookvrij plaats. Schrijf je in voor dit webinar.

Programma

Het webinar staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Wat kan een werkende aanpak zijn om rookvrij beleid vanuit de gemeenteraadsverkiezingen mee te nemen naar het coalitieakkoord? Hoe kunt u van daaruit het rookvrije beleid implementeren? En hoe kunt u als lokale aanjager invloed uitoefenen binnen uw gemeente? Aan de hand van sterke praktijkvoorbeelden gaan we het gesprek aan.

 • Fractievoorzitter van het CDA in Den Bosch Freek van Genugten vertelt hoe zij vanuit de partij al jaren aandacht vragen voor rookvrij in de gemeente, zowel binnen de coalitie als in de gemeenteraad.
 • Arts in het Amsterdam UMC Luc van Lonkhuijzen komt dagelijks in aanraking met de schadelijke gevolgen van roken. Dit zette hem aan om ook als burger actie te ondernemen op het gebied van rookvrij. Dit doet hij richting de gemeente, maar ook op de hockeyclub van zijn dochters in Abcoude. 
 • Jaap van Kruijsdijk, beleidsmedewerker Rookvrije Generatie en verslavingspreventie bij gemeente Utrecht, vertelt waarom en op welke manier de gemeente actief is op rookvrij. Zo heeft gemeente Utrecht alle bushaltes rookvrij gemaakt en is er een ontwerpwedstrijd voor rookvrije speelplekken.

Kortom: met verschillende gasten geven we aandacht aan de beleidsvorming op landelijk en lokaal niveau én zorgen we voor voorbeelden van aanjagende samenwerkingen die een Rookvrije Generatie binnen uw gemeente kunnen versterken.

Wanneer?

Maandag 7 maart 2022 van 15.30 – 16.45 uur.

Voor wie?

Bent u werkzaam in de zorg, bij de GGD, gemeente of bent u bestuurder? Of werkt u bij een organisatie of vereniging en bent u bezig met een rookvrij-beleid? Dan verwelkomen we u graag bij deze online bijeenkomst.

Terugkijken

Het netwerk Nederland Rookvrij wil middels een serie van webinars mensen en organisaties inspireren tot het nemen van verdere stappen en aanzetten tot samenwerking voor het realiseren van een rookvrije samenleving. U kunt vorige webinars terugkijken via www.nederlandrookvrij.nl/webinars.

Vragen?

Heeft u vragen over dit webinar? Stuur dan een e-mail naar info@nederlandrookvrij.nl.

Categorieën
Uncategorized

20 januari 2022 | Webinar netwerk Nederland Rookvrij

Donderdag 20 januari 2022 vindt het volgende webinar van netwerk Nederland Rookvrij plaats. Schrijf je in voor dit webinar.

Programma

Tijdens het webinar hebben we het over het grote percentage dat rookt onder bijvoorbeeld de Syrische en Turkse gemeenschap. Meer dan onder mensen met Nederlandse afkomst. Hoe komt dit? Annegien Langedijk en Inge Goorts – beide werkzaam bij Pharos – en Iyad Abdullah (buurtwerker, jongerenwerker en sleutelpersoon) nemen u mee in wat de uitkomsten van recent onderzoek betekenen voor de aanpak van de specifieke problematiek bij migranten als het over stoppen met roken gaat. Wat is er nodig voor een goede toeleiding van de stoppen met roken hulp? 

Ook maken we een stap naar jongeren in krachtwijken: samen met een jongerencoach van Stichting Krachtwijken leerden achttien ervaringsdeskundige jongens met migratieachtergrond aan Pharos hoe we ervoor kunnen zorgen dat geen enkel kind meer wil beginnen met sigaretten, shisha of snus (een Zweedse variant van pruimtabak). We gaan in gesprek over de eerste inzichten.

Ten slotte schuiven raadsleden Susan van Ommen en Patrick van Iperen van D66 Arnhem aan tafel. De gemeenteraad van Arnhem nam in november 2021 als eerste gemeente in Nederland de motie aan dat: In de Omgevingsvisie wordt opgenomen dat een gezonde leefomgeving een rookvrije leefomgeving is én dat het rookvrij maken van de openbare ruimte onderdeel wordt van de Omgevingsvisie en de daaruit voortkomende plannen en programma’s. Susan en Patrick diende de motie in en lichten hun aanpak toe.

Wanneer?

Donderdag 20 januari 2022 van 15.30 – 16.45 uur.

Voor wie?

Bent u werkzaam in de zorg, bij de GGD, gemeente of bent u bestuurder? Of werkt u bij een organisatie of vereniging en bent u bezig met een rookvrij-beleid? Dan verwelkomen we u graag bij deze online bijeenkomst.

Terugkijken

Het netwerk Nederland Rookvrij wil middels een serie van webinars mensen en organisaties inspireren tot het nemen van verdere stappen en aanzetten tot samenwerking voor het realiseren van een rookvrije samenleving. U kunt vorige webinars terugkijken via www.nederlandrookvrij.nl/webinars.

Vragen?

Heeft u vragen over dit webinar? Stuur dan een e-mail naar info@nederlandrookvrij.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws

Coalitieakkoord biedt aanleiding tot nieuwe inzet voor Rookvrije Generatie

De Hartstichting, KWF en Longfonds zien in het nieuwe coalitieakkoord veel kansen om de aanpak voor een Rookvrije Generatie te versterken. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord worden voortgezet met als doel om in 2040 een Gezonde Generatie te realiseren. Dit betekent dus dat er hard moet worden ingezet op het realiseren van een Rookvrije Generatie. Partijen zijn wel enigszins verbaasd dat het terugdringen van roken niet explicieter genoemd wordt, gezien de enorme urgentie met 20.000 doden per jaar.

We zijn er nog niet

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om roken minder aantrekkelijk te maken, mede dankzij het Nationaal Preventieakkoord en verschillende moties en amendementen, maar we zijn er nog niet. We weten dat de ambitie om een Rookvrije Generatie te realiseren onder druk staat, doordat de meest effectieve maatregel uit het Preventieakkoord (accijnsverhoging) met een jaar vertraging wordt doorgevoerd. Gezien de afspraken in het coalitieakkoord vertrouwen we er echter op dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk samen met ons de volgende stappen zet en het Nationaal Preventieakkoord wordt aangescherpt met nieuwe afspraken en maatregelen op het gebied van roken zoals het verminderen van het aantal verkooppunten van tabak en het verhogen van de prijs met minimaal 10% per jaar. Ook wij blijven ons daarbij onverminderd inzetten voor een Rookvrije Generatie.

Rookvrij opgroeien

Niemand wil immers dat kinderen gaan roken. Het is een dodelijke verslaving waar je niet makkelijk vanaf komt. Toch beginnen nog iedere week honderden kinderen met roken. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft vroegtijdig aan de gevolgen ervan. Dat zijn ongeveer 20.000 Nederlanders per jaar. Daarom moet ieder kind dat geboren wordt, de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Daar hebben we het kabinet hard bij nodig.

Aanscherpen Nationaal Preventieakkoord

De Rookvrije Generatie kan worden versterkt en versneld door het Nationaal Preventieakkoord aan te scherpen met nieuwe afspraken en maatregelen. Het gaat dan in ieder geval om vijf belangrijke maatregelen:

 • In het Preventieakkoord staat het voornemen dat de prijs van een pakje sigaretten in 2023 naar 10 euro stijgt. Het is essentieel dat dit inderdaad gebeurt en dat ook daarna de prijs jaarlijks blijft stijgen door een accijnsverhoging van minimaal 10%.
 • Daarnaast moeten verdere stappen worden gezet om te zorgen dat tabak zo snel mogelijk alleen nog in tabaksspeciaalzaken wordt verkocht.
 • Ook mogen aanverwante producten als de e-sigaret niet worden vergeten. Die zijn nu nog te aantrekkelijk voor jongeren, vanwege mooie verpakkingen, smaakjes en een lagere prijs.
 • Verder zijn meerjarige overheidscampagnes hard nodig, om te stimuleren dat volwassenen stoppen met roken en te zorgen voor brede bewustwording over de schadelijkheid van roken.
 • Tot slot is goede en toegankelijke ondersteuning bij stoppen met roken voor iedereen van groot belang.
Categorieën
Netwerk nieuws

Denk mee in de coalitie Jongvolwassenen en Roken

Hoe kunnen we jongvolwassenen faciliteren bij het stoppen met roken? Hoe bereiken we jongvolwassenen? Welke (nieuwe) invalshoeken kunnen we inzetten die interessant zijn voor jongvolwassenen? Hoe agenderen we dit probleem bij het ministerie van VWS of andere subsidieverstrekkers? Het Trimbos-instituut roept partners op om mee te denken over hoe we de groep jongvolwassen rokers zo klein mogelijk kunnen maken. Zo vormen we samen de coalitie ‘Jongvolwassenen en Roken’. De coalitie gaat zich bezighouden met deze en andere vragen rondom jongvolwassenen die roken.

Waarom deze coalitie?

Het aantal rokers daalt gestaag. Toch rookt nog ongeveer een kwart van de mensen tussen de 18 en 25 jaar. Van de jongvolwassen rokers wil ongeveer 60% stoppen, nu of in de toekomst. 40% wil dat niet, of weet niet of ze willen stoppen met roken. Jongvolwassen rokers maken daarnaast nauwelijks gebruik van (bewezen effectieve) hulp, zoals begeleiding en/of nicotinepleisters, als ze een stoppoging ondernemen. Ook blijken jongvolwassenen moeilijk te bereiken met stoppen-met-roken campagnes of informatie. Tegelijkertijd weten we dat de tabaksindustrie zich met haar marketingactiviteiten en ontwikkeling van nieuwe producten juist op deze leeftijdsgroep richt. De strijd om het roken wordt dus vooral onder de jongvolwassenen uitgevochten. 

Al deze factoren dragen ertoe bij dat een relatief groot deel van de jongvolwassenen rookt en blijft roken in volwassenheid. Dit kan de doelstellingen voor de Rookvrije Generatie uit het Nationaal Preventieakkoord belemmeren én kosten voor de zorg en belasting op het milieu hoog houden. Het meest schrijnende is dat deze problemen levens kosten: een deel van deze groep overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen van roken.

Doel

Vanuit het Trimbos-instituut roepen wij daarom partners op om mee te denken hoe we de groep jongvolwassen rokers zo klein mogelijk kunnen maken. Samen willen we nadenken over hoe we deze groep kunnen bereiken, bijvoorbeeld door argumenten aan te dragen over milieu, de relatie tussen stress (prestatiedruk) en roken en de strategieën van de tabaksindustrie. De ideeën vertalen we gezamenlijk naar een praktisch plan, die iedere coalitiepartner zichzelf kan toe-eigenen en uitvoeren. 

Contact

Wilt u meer informatie of zich aanmelden bij de coalitie ‘Jongvolwassenen en Roken’? Mail dan naar Claire de Nerée cneree@trimbos.nl

Meer weten over jongvolwassenen en roken? Lees dan onze blog.

Categorieën
Zorg

Werkgroep Rookvrije Zorg

Het doel van de werkgroep Rookvrije Zorg is het bevorderen van een rookvrije werk- en behandelcultuur binnen de zorg. De werkgroep inspireert en ondersteunt organisaties aan de hand van mooie voorbeelden en een toolkit om zorgprofessionals en -organisaties handvatten te bieden om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren.

Bekijk een initiatief van de werkgroep Rookvrije Zorg in het kader van Wereld niet roken dag 2020: https://vimeo.com/424033653

Waarom is de coalitie gestart?

Om ervoor te zorgen dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is, zoals vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord.

Betrokken partijen

Nederlandse GGZ, Amsterdam UMC, Verslavingskunde Nederland, Radboud UMC, Antoni van Leeuwenhoek, GGz Breburg, Trimbos-Instituut, VWS, UMCG, VNN, GvRV, NVZ en NFU.

Contact

Website: https://www.rookvrijezorg.com/
E-mail: rookvrijezorg@trimbos.nl