Categorie├źn
Voorafgaande webinars

1-11-2021 | Webinar ‘Wijkaanpak Stoppen met roken’

In het webinar ‘Wijkaanpak Stoppen met roken’ van Pharos kwamen inspirerende sprekers aan het woord die voorbeelden deelden uit hun dagelijkse praktijk. Ook lanceerde strategisch adviseur Rookvrij! van Pharos Marieke Helmus de Actiekaart Wijkaanpak Stoppen met roken. Een praktische aanpak in 7 stappen om samen te werken met professionals in het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen om zo iedereen in jouw wijk de kans te geven op een rookvrij leven!

Voorbeelden uit de praktijk

Patrick van Iperen Projectmedewerker lokale preventieakkoorden bij VNG

Patrick gaf een update over de lokale preventieakkoorden. 83% van de gemeenten is actief op het gebied van rookvrij. Een voorbeeld is Nijmegen met de website Nijmegen Rookvrij. Een ander mooi voorbeeld is de gemeente Overbetuwe rolmodellen inzet bij voorlichting.

Marijn van Ballegooien Wethouder gemeente Amstelveen

Marijn sprak over bestuurlijk draagvlak en gaf aan dat in zijn gemeente het hele college van bestuur aan de slag gaat op het thema in plaats van 1 wethouder. Op die manier wordt het thema breed gedragen. Dat is belangrijk omdat bij roken sprake is van veel achterliggende problematiek en vraagt om een domeinoverstijgende aanpak. Ook gaf hij aan hoe zij organisaties in de wijk uitdagen om een invulling te geven aan stoppen met roken en hoe schuldhulpverleners getraind zijn in het gesprek te voeren over stoppen met roken.

Amanda IJsselmuiden Regisseur sociaal domein bij gemeente Heerenveen

Amanda vertelde over borging in lokaal preventiebeleid. In Heerenveen werken ze met preventieteams met daarin een jongerenwerker, opbouwwerker, VSP-er, jeugdverpleegkundige en wijkmaatschappelijk werker. Dit team signaleert wat er speelt in de wijk. Zijn de gordijnen ergens vaak dicht? De teamleden vinden het soms nog lastig het gesprek over roken aan te gaan met inwoners en de voordelen van het stoppen te laten zien. Deskundigheidsbevordering op het gebied van gespreksvoering kan daarbij helpen. Amanda steunt het idee van een GGD Rookvrij Regisseur in de wijk.

Lieke Raaijmakers Onderzoeker GGD West-Brabant

Lieke vertelde hoe zij tijdens de Stoptober-maand zijn gestart met het organiseren en werven voor stoppen-met-rokenhulp in twee wijken. Met behulp van flyers in verschillende talen, het inschakelen van verschillende professionals als jeugdverpleegkundigen en buurtsportcoaches en online instrumenten als Facebookgroepen en buurtapp NextDoor hebben zij 1 groep vol gekregen. Hun eerdere aanpak op het gebied van coronavaccinaties waarbij lokale sleutelfiguren werden ingezet, zoals een schooldirecteur en kickbokster als ambassadeur, biedt ook nog mogelijkheden om meer inwoners te bereiken.

Deelname Leerkring 2022

Medewerkers van GGD-en en gemeentes die aan de slag willen (of zijn) met een wijkaanpak stoppen met roken en daarin intervisie willen, kunnen zich aanmelden voor Pharos Leerkring. In deze leerkring wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is de rol van het sociaal domein in de wijkaanpak stoppen met roken?
  • Hoe bereik en betrek je professionals in het sociaal domein voor deze rol?
  • Wat levert het professionals in het sociaal domein op om een goed gesprek over roken te voeren met hun cli├źnten?
  • Hoe werk je effectief samen met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen in toeleiding tot stophulp?
  • Hoe stel je doelen op dit thema en meet je vooruitgang?

Kijk voor meer informatie en aanmelding op: https://www.pharos.nl/training/kenniskring-intervisie-wijkaanpak-stoppen-met-roken/

Terugkijken webinar