Categorieën
Netwerk nieuws

Goede voorbeelden Stoppen met roken-zorg GGD’en en gemeenten

Alle inwoners van Nederland een goede kans geven op een rookvrij leven? Met het kennisdocument biedt Pharos, het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen, ondersteuning aan GGD’en en gemeenten bij het realiseren van een integraal, persoonsgericht stoppen-met-rokenprogramma. De adviezen en handvaten sluiten aan bij het ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving van GGD GHOR. Een aantal GGD’en en regio’s zijn er al mee aan de slag gegaan. Voor vragen kan je contact opnemen met Marieke Helmus, werkzaam bij Pharos.