Categorieën
Netwerk nieuws Onderzoek

Trimbos: Onderzoek onder rokers tijdens Corona

Eén op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken, blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen en er is behoefte aan meer informatie hierover.

1 op 3 denkt na over stoppen 

Begin mei hebben bijna 1000 rokers een vragenlijst ingevuld over hun rookgedrag tijdens de coronacrisis. De deelnemers vormen een representatieve steekproef van de rokers in Nederland. Het Trimbos-instituut onderzocht wat de impact is van de coronacrisis op het rookgedrag en de behoefte om te stoppen. Hieruit komt naar voren dat één op de drie rokers door de coronacrisis nadenkt over stoppen met roken. Ook de prijs van sigaretten (61%) en hun eigen gezondheid (71%) zijn redenen om hierover na te denken.

Meer roken door stress en verveling

14% van de rokers is, vooral om gezondheidsredenen, minder gaan roken. Zo geeft een respondent aan: ‘Ziek worden door corona is al erg genoeg, daar hoef ik zelf niet aan bij te dragen.’

Ook wordt het alleen thuis zijn of het zien van minder mensen genoemd als reden om minder te roken. Er is ook een groep die nu juist méér zegt te zijn gaan roken (19%). Dit zijn voornamelijk vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18-39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn. Zij geven aan hierdoor veel minder gemotiveerd te zijn om te stoppen.  

Meer informatie nodig

Zo’n drie op de tien rokers geven aan bezorgd te zijn sneller besmet te raken met het nieuwe coronavirus en/of dat zij ernstige complicaties kunnen krijgen bij besmetting.

“Er is steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben en roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties”, zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos-instituut. “Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt. Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder ‘reservecapaciteit’ hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met COVID-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.” 

Er is dan ook een aanzienlijke  behoefte aan hulp en betrouwbare informatie over stoppen met roken in relatie tot het nieuwe coronavirus. 27% van de respondenten geeft aan meer informatie te willen van de overheid over de gevaren van het nieuwe coronavirus voor rokers. Een derde van de rokers zegt juist tijdens deze crisis hulp te willen bij stoppen met roken en een vijfde wil meer informatie over de mogelijkheden hiervoor.

Aanpassingen nodig

“Je merkt dat het nieuwe coronavirus aanpassingen vraagt van de stoppen-met-rokeninfrastructuur in Nederland. Deels is dat ook al gedaan. Het ondersteunen van stoppers kan nu bijvoorbeeld weer goed met professionele hulp van de huisarts en stoppen-met-roken-coaches”, zegt programmahoofd Tabak Marc Willemsen van het Trimbos-instituut. “De meeste aanbieders zijn inmiddels zo ver dat ze de ondersteuning ook prima kunnen aanbieden via de telefoon of via beeldbellen. Ook zijn verschillende goede apps ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het stoppen. Daar kan het Trimbos-instituut over adviseren via de Stoplijn (0800-1995) of de website ikstopnu.nl.”

Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van het panel van I&O research.
Bron: Trimbos