Categorieën
Netwerk nieuws

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zetten zich in voor rookvrije zorg

De beroepsvereniging V&VN wil de zorg rookvrij maken. Volgens de beroepsvereniging heeft de zorg een belangrijke rol in de preventie van roken en de behandeling van tabaksverslaving. Ook benadrukt V&VN het recht van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten om te werken in een rookvrije werkomgeving en wijst ze op de beroepsmatige voorbeeldfunctie die het zorgpersoneel heeft.

Belangrijke rol voor de zorg

De beroepsvereniging geeft aan dat preventie van ziekte en bevorderen van gezondheid kerntaken zijn van iedere verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist in hun rol als gezondheidsbevorderaar. Aangezien deze beroepsgroepen vaak te maken hebben met patiënten met (risico op) gezondheidsschade gerelateerd aan roken, spelen zij een belangrijke rol in de behandeling van tabaksverslaving. Zij kunnen het onderwerp bespreekbaar maken, patiënten informeren over de schadelijke gevolgen van roken, adviseren hen te stoppen met roken en hierin begeleiden óf doorverwijzen naar een gekwalificeerde stoppen-met-rokenbegeleider.

Bewustzijn, rookvrije werkomgeving en voorbeeldfunctie

Om deze belangrijke rol als zorgmedewerker te vervullen, zijn volgens de V&VN drie zaken van belang:

  1. Een bewustzijn bij verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van de rol die zij hebben ten aanzien van preventie, advisering en behandeling van tabaksverslaving, gericht op zowel patiënten als collega’s;
  2. Het recht van iedere verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist te werken in een rookvrije werkomgeving;
  3. Iedere verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist heeft beroepsmatig een voorbeeldfunctie naar patiënten en collega’s gebaseerd op de beroepswaarden en normen (ook als deze beroepswaarden en normen mogelijk verschillen van de persoonlijke waarden en normen). Je rookt niet in het bijzijn van een patiënt en je bent op je werkplek niet als roker herkenbaar. Dat betekent dat je niet zichtbaar tabaksproducten bij je draagt en tevens niet omringd wordt door een tabaks- of rookgeur.
Hulp vanuit de beroepsvereniging

De V&VN ondersteunt de beroepsgroepen in het realiseren van het bovenstaande. Dit doet de beroepsvereniging door zorgpersoneel te wijzen op kennis en hulpmiddelen, een platform te bieden voor leden om het gesprek aan te gaan, kennis, ervaringen en goede voorbeelden te delen, de dialoog te ondersteunen tussen leden en aandacht te vragen voor de dilemma’s en de benodigde ondersteuning (zoals de rookvrije werkplek) bij werkgevers en vakbonden.

V&VN ondertekende eind 2020 al samen met een groot aantal andere partijen de intentieverklaring ‘Maak de Zorg Rookvrij!’ . De partijen die het document ondertekenen, geven aan zich in te willen zetten voor een rookvrije zorg. Dit houdt onder andere in: rookvrije terreinen, niet-rokenbeleid voor medewerkers en goede stoppen-met-rokenzorg voor patiënten.