Categorieën
Netwerk nieuws

Webinar: De Wijk In! Sprekers in beeld


Op donderdag 10 september vond de webinar ‘De Wijk In! Zo bereik je de kwetsbare roker’ plaats. Verschillende sprekers deelden hun aanpak in het verbeteren van de toeleiding naar hulp om te stoppen met roken, specifiek voor mensen voor wie vanwege hun lagere sociaal economische positie het stoppen met roken nóg moeilijker is. Hieronder vind je de specifieke adviezen van de sprekers die aanwezig waren bij het online symposium De Wijk in! – Zo bereik je de kwetsbare roker.

Marieke Helmus (Pharos/verslavingsarts)

Wat zijn de werkzame elementen in een betere toeleiding naar stoppen met roken hulp?

Haar specifieke tips:

 • Betrek de doelgroep in alle fasen van de interventieontwikkeling (sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen en durf te differentiëren). Durf samen te denken. Vind mensen die de rokers goed kennen.
 • Kijk verder dan roken alleen. Deze doelgroep heeft vaak met meerdere (gezondheids-) problemen te maken (schulden, armoede etc). Een integrale aanpak is essentieel.
 • Versterk geloof in eigen kunnen. Deze doelgroep heeft veelal een lager zelfvertrouwen, soms niet een zinvolle dagbesteding en is meestal al vroeg begonnen met roken en omringd door anderen die ook dagelijks roken. Dit alles maakt het lastig om een plan te maken hoe te stoppen met roken.
 • Verlaag praktische drempels, zoals financiële drempels (maak stoppen met roken zorg gratis), maar ook op het gebied van bereikbaarheid (verklein de afstand tot stoppen met roken hulp) en praktische toegang (makkelijke aanmeldformulieren en procedures).

Voor meer info:
https://www.pharos.nl/kennisbank/handvatten-voor-het-bieden-van-goede-stoppen-met-rokenzorg-aan-alle-inwoners-in-de-wijk/

Monique Schrijver (FNO Zorg Voor Kansen

Vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij zijn veel inzichten gekomen om de kansen te vergroten van gezinnen in achterstandssituaties, ook op het gebied van stoppen-met-roken. Een aantal projecten uit dit programma zijn te volgen in dit webinar en via deze link op te zoeken: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/gezonde-toekomst-dichterbij/

Gera Nagelhout (Onderzoeksinstituut IVO/Universiteit Maastricht)

Wat zijn de trends in roken in Nederland, wat zijn de verschillen hierin tussen sociaaleconomische posities en wat zijn de resultaten van twee onderzochte interventies? Wijkchallenge Samen Stoppen en Samen Sterker Stoppen (op het werk)

Als de huidige trend in roken onder laag opgeleiden doorzet zullen de doelstellingen van 2040 bij lange na niet gehaald worden. Voor een groot populatie-effect is het vooral belangrijk dat het bereik van interventies vergroot wordt onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Specifieke tips:

 • Ga actief op mensen af om het bereik van interventies onder de doelgroep te vergroten (het liefst via een bekend en vertrouwd persoon).
 • Gebruik een persoonlijke aanpak bij de werving van deelnemers en tijdens groepstrainingen door het inzetten van betrokken trainers.
 • Gebruik de kracht van samen stoppen en wees niet bang om met geld te belonen voor stopsucces (dat werkt!)

https://ivo.nl/stoppen-met-roken-in-de-wijk-en-op-het-werk/

Els Annegarn (Doras)

Hoe werk je goed samen met kwetsbare inwoners in de wijk en help je hen effectief een gezonde leefstijl te ontwikkelen?

Specifieke tips:

 • Kijk breder dan de problemen: ga op zoek naar waar de persoon goed in is en versterk dat. Focus eerst op het vergroten van het zelfvertrouwen en introduceer later pas mogelijkheden in het stoppen met roken.
 • Kijk naar de gehele mens: wat is iemand voor persoon? En luister en help zonder oordeel: ‘Ik zie jou, ik sta naast jou en samen maken we het verschil’. Je mag zijn zoals je bent.
 • Sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep en luister naar de mensen in de wijk. Haal de hulpvraag op (bv. wat vind je lastig om te blijven stoppen met roken?) en vertaal deze naar een passend aanbod. Sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep en luister naar de mensen in de wijk. Zij zijn zelf de ervaringsdeskundigen en weten zelf het beste waar de behoefte ligt. Denk ook aan het organiseren van fijne en gezellige bijeenkomsten, bijvoorbeeld de voorstelling De Stoppers, die gaat over (stoppen met) roken.

Meer informatie over Gezond Noord: een gezonde leefstijl, voor door én samen met bewoners www.gezond-noord.nl

Kelly Sonnenschein (Vincent Verslavingszorg en projectleider gemeente Roermond voor De Stopcoach)

Wat zijn de ervaringen in het werven van mensen die roken in Roermond voor verschillende interventies? (inclusieve stoppen met roken-app ‘De Stopcoach’, buddy systeem en beloningen)?

Specifieke tips:

 • Bied direct handvatten wanneer iemand aangeeft te willen stoppen met roken, laat hier niet teveel tijd tussen zitten.
 • Zodra iemand aan geeft dat hij/zij wil stoppen: vraag door. Vraag naar redenen, vraag naar voordelen van stoppen met roken en vraag welke ideeën de persoon heeft om het stoppen aan te pakken. Biedt, mits toestemming, jouw ideeën aan en bespreek samen wat helpend is.
 • Een goede samenwerking tussen alle partijen die in contact staan met mensen die roken is van groot belang. Draag een universele boodschap uit.

https://www.ikstopnu.nl/vraag-en-antwoord/online-hulp/de-stopcoach/

https://www.pharos.nl/kennisbank/de-stopcoach-app-procesevaluatie-van-implementatie-in-vijf-gemeenten/

Jedidja Verboom (Menzis)

Hoe kan het aanbod en bereik van stoppen met roken zorg verbeterd worden?

Maar 1% van de 22% verzekerden die rookt neemt op dit moment stoppen met roken zorg af bij de huisarts. Dit is veel te laag en vraagt om een andere aanpak en samenwerking in de wijk.

Specifieke tips:

 • Werk samen met partijen uit het sociaal én zorgdomein zodat je een sterk netwerk kunt bouwen en de doelgroep beter kunt begrijpen en bereiken.
 • Bespreek in de gemeenten waar jij werkzaam bent de mogelijkheden vanuit de gemeentepolis.
 • Benader ons. Wij willen graag in gesprek met partijen die willen samenwerken om mensen die roken en een lage sociaaleconomische positie hebben te ondersteunen en beter toe te leiden naar passende hulp.

https://www.menzis.nl/over-menzis/in-de-praktijk/preventie

Suzan Daamen (Uitvoeringsbrigade, GrowPad)

Welke kansen zijn er om stoppen met roken aan bod te laten komen, gegeven de multi-problematiek in gezinnen?

 • Probeer proactief contact te leggen met de omgeving van de doelgroep. Denk hierbij aan de plekken in de wijk waar mensen zich vertrouwd voelen, zoals de huisarts en de basisschool.
 • Ga menselijke gesprekken aan en voel je nooit meer dan een ander. Directheid vanuit oprechte interesse kan goed helpen. En gebruik je gezond verstand!
 • Besef dat problemen niet op zichzelf staan en samenhangen: iedereen is anders en heeft een uniek verhaal. Zorg voor individuele hulp op maat. 

Meer over Growpad: www.growpad.nl

https://www.uitvoeringsbrigade.nl/integrale-aanpak-armoede-artikel-fno-over-growpad/

www.uitvoeringsbrigade.nl/integrale-aanpak-armoede-fno-zorg-voor-kansen/

Marieke Meppelder (Vilans)

Hoe kun je zorg beter aan laten sluiten bij mensen met een verstandelijke beperking als je stoppen met roken wilt bevorderen?

Specifieke tips:

 • Er zijn meer mensen met een beperking in je caseload dan je misschien denkt. Gebruik de SCIL om te screenen op een mogelijke lichte verstandelijke beperking.
 • Zorg ervoor dat de hulpverleners bekwaam zijn om het gesprek over roken aan te gaan (denk aan motiverende gespreksvoering technieken) en bied hierin ondersteuning.
 • Geef eerst (financiële) ruimte om te experimenteren op de werkvloer. En kijk daarna hoe je dat structureel kunt inbedden.
 • Ga het gesprek over roken aan vanuit nieuwsgierigheid, zonder oordeel, en zonder de wens om iemand te laten stoppen.  

www.kennispleingehandicaptensector.nl/leefstijl/stoppen-roken

Wil Vrenken (Indigo Rijnmond)

Hoe verminder je chronische stress, roken en geldzorgen onder bewoners in Rotterdam?

Deelnemers wordt een cursus Minder stress aangeboden, inclusief een informatiebijeenkomst Stoppen met roken en krijgen steun van een buddy, die meedenkt over rondkomen met geld.

Specifieke tips:

 • Benut bestaande groepen om voor een veilige en vertrouwde omgeving te zorgen. Deze zijn te bereiken via sleutelpersonen.
 • Verlaag de drempel naar deelname: bij onze gecombineerde aanpak werkt het om de focus te verleggen naar omgaan met stress (gezondheid ipv nadruk op roken).
 • Geef een beloning, bv. wanneer de deelnemer alle bijeenkomsten heeft bijgewoond. Nudges zoals een stempelkaart, maar ook een gevulde boodschappentas helpen om motivatie voor deelname en afronden te vergroten.
 • Wees als hulpverlener flexibel en zorg dat je met verschillende groepen kunt omgaan.

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/activiteiten/grip-gezondheid-een-integrale-aanpak-voor-het-stoppen-met-roken/

Meer interessante info
 • Gebruik van entertainment: Meer info over theater De Stoppers: https://www.destoppers.com/ vanaf november ook als digitale voorstelling te boeken.