Categorieën
Netwerk nieuws

WRR-rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ pleit voor preventie

De Nederlandse zorg presteert over het algemeen goed, maar er zijn in delen van de zorg grote knelpunten. Daarom publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op 15 september 2021 een omvangrijk adviesrapport, getiteld ‘Kiezen voor houdbare zorg’. In het rapport is aandacht voor preventie, waarbij ook maatregelen rondom tabak aan bod komen.

Belang van preventie

Eén van de leidende uitgangspunten van het rapport is: waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? Preventie speelt bij dit uitgangspunt een belangrijke rol. Een aanbeveling uit het rapport: “Zet op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in op brede gezondheid en preventie.”  

Minder verkooppunten en hogere prijzen

In het rapport benoemt de WRR een aantal categorieën van preventie. Zo pleit de raad voor ‘Regulering van de manier waarop die producten met negatieve gezondheidseffecten aangeboden worden’. Hierbij kun je denken aan een vermindering van het aantal verkooppunten van tabak of minimumprijzen voor tabak. Een andere categorie is ‘Maatregelen die het gedrag van de gebruiker moeten sturen’, waarbij ze hogere accijnzen op rookwaren als voorbeeld benoemen.

Meer weten?