Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Coalitie Tabak en Milieu maakt zich sterk voor een verbod op (plastic) filters

Vanuit de Coalitie Tabak en Milieu maken zowel milieu- als gezondheidsorganisaties zich ernstige zorgen over de gevolgen van de (plastic) sigarettenfilters voor mens, dier en planeet.

Ernstige milieugevolgen

Naar aanleiding van de motie voor een landelijk verbod op plastic sigarettenfilters van de Partij voor de Dieren bepleiten gezondheidsorganisaties in een gezamenlijke brief aan de staatssecretarissen van I&W en VWS voor een algeheel verbod op sigarettenfilters. Ook milieuorganisaties maken zich sterk voor een verbod op (plastic) filters. Sigarettenfilters maken roken niet minder schadelijk, maar veroorzaken wel ernstige milieuvervuiling. De ministeries van I&W en VWS laten dit jaar een onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om de hoeveelheid sigarettenfilters in het zwerfafval terug te dringen. Het nationaal verbod op sigarettenfilters nemen ze mee als één van de beleidsopties.