Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Meer acties en maatregelen nodig om rokers te helpen met stoppen

In 2021 deden minder mensen een poging om te stoppen met roken dan in 2020. Ook het aantal rokers in Nederland nam dit jaar niet verder af. Dat blijkt uit de kerncijfers roken 2021 die het Trimbos-Instituut vandaag publiceert. Om een Rookvrije Generatie te realiseren zijn daarom juist aanvullende acties en maateregelen vanuit de overheid nodig.

Sneller actie ondernemen

Programmahoofd Tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut Marc Willemsen: “In het Nationaal Preventieakkoord heeft de overheid als doel gesteld dat jaarlijks 50 procent van de rokers een serieuze stoppoging doet. Dat wordt nu absoluut niet gehaald. Dit betekent dat de overheid snel actie moet ondernemen.” Hij roept op ook op om vooral in te zetten op maatregelen om rokers te verleiden om actiever met het stoppen met roken bezig te gaan.

Minder stoppogingen

Waar in 2020 nog 36 procent van de rokers aangaf een stoppoging te doen, was dit in 2021 nog 31 procent. Willemsen: “Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen. Bij het invoeren van nieuwe maatregelen rondom tabaksontmoediging zien we vaak dat rokers een prikkel krijgen om te gaan stoppen met roken. In 2021 zijn er nauwelijks nieuwe maatregelen ingevoerd. Er moeten nu echt nieuwe maatregelen komen om het stopproces bij rokers weer op gang te helpen.” Onlangs lanceerde de overheid wel de nieuwe PUUR Rookvrij campagne die het gevaar van derdehands rook voor jonge kinderen laat zien. Deze campagne voor rokers is een eye opener kan hen het zetje geven om te stoppen met roken. Belangrijk is dat deze campagne langdurig en intensief wordt doorgezet.

Meer acties en maatregelen nodig

Voor het bereiken van een Rookvrije Generatie is een daling van de rookprevalentie belangrijk. 80 procent van de rokers geeft aan te willen stoppen met roken. Daarom roepen wij de overheid op om aanvullende acties en maatregelen door te voeren, zoals langdurige campagnes, minder verkooppunten en accijnsverhoging. Op deze manier kan de overheid het stopproces bij rokers weer op gang helpen om zo een Rookvrije Generatie te realiseren.

Bron: Trimbos-Instituut

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Sigaret brengt grote schade aan milieu


Ongeveer driekwart van de gerookte sigarettenpeuken wordt weggegooid op straat en belanden in het milieu. Door de giftige stoffen die achterblijven op de peuken en de plastics waar het filter van gemaakt is, vormen peuken een forse bedreiging voor de natuur en dieren. Dat blijkt uit de factsheet ‘Milieuschade door peukenafval’ van het Trimbos-Instituut.

Mens én milieu

Arts-epidemioloog van het Trimbos-instituut Esther Croes: “Een groot deel van het zwerfafval in Nederland bestaat uit sigarettenpeuken. Deze peuken veroorzaken aanzienlijke schade aan het milieu. Stoppen met roken is de beste oplossing. Daarmee sla je als roker drie vliegen in één klap: het is goed voor je gezondheid, voor de mensen in je omgeving én voor de natuur.”

Stop met roken: goed voor het milieu

Sigarettenpeuken worden aangetroffen in de maag van vissen, zoogdieren en vogels. Daarnaast vertragen peuken de groei van planten. Wereld Niet Roken Dag (31 mei) staat in het teken van de schade die tabak brengt aan het milieu. Het Trimbos-instituut heeft daarom op een rij gezet wat er gebeurt met sigarettenpeuken die op straat of in de natuur belanden. Croes: “En dat is dan alleen nog maar het eind van de tabaksketen. De teelt en productie zorgen voor ontbossing en afname van de biodiversiteit.”

Eén sigaret kan 1000 liter water vervuilen

Met name voor in het water levende organismen zijn sigarettenpeuken giftig en leiden ze tot veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en zelfs tot sterfte. Eén sigarettenpeuk kan 1000 liter water vervuilen. Onderzoek toont dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden. Peuken hebben ook een effect op planten. Zo houden ze de groei van sommige gewassen tegen en worden nicotinevervuilingen teruggevonden in bijvoorbeeld basilicum en pepermunt.

Hoe gif uit tabaksrook in de natuur terechtkomt

De peuk van een filtersigaret bestaat uit een filter en een klein stukje niet-opgerookte sigaret. Het sigarettenfilter bestaat uit stevig samengeperste plastic vezels (celluloseacetaat), waar door het roken giftige en kankerverwekkende stoffen in achterblijven. Sigarettenpeuken komen door de wind, regen en via het riool gemakkelijk terecht in zoet- en zoutwater. Croes: “Uit de miljarden sigarettenpeuken die in het milieu terechtkomen, lekken jarenlang zware metalen en nicotine de natuur in.”

Stoppen met roken de beste oplossing

Er is geen structurele oplossing voor de schade die sigarettenpeuken toebrengen. Croes: “Biologisch afbreekbare sigarettenfilters lossen het probleem niet op omdat daar nog steeds metalen, nicotine en teer uit wegsijpelen in de omgeving. Soms zelfs in hogere concentraties dan niet-biologisch afbreekbare sigarettenfilters. Stoppen met roken is de beste oplossing. Maar omdat de filters van sigaretten écht een nutteloos product zijn, zouden ze beter kunnen worden afgeschaft. Dat levert winst op voor mens én milieu.”

Bron: Trimbos-Instituut

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

21 juni 2022 | Webinar netwerk Nederland Rookvrij

Dinsdag 21 juni 2022 vindt het volgende webinar van het netwerk Nederland Rookvrij plaats. Schrijf je in voor dit webinar.

Programma

Tijdens het webinar komen de volgende thema’s aan bod:

  • Bijzonder hoogleraar Martine Bouman en kinderarts Jasper Been onderzochten welke maatregelen op het gebied van rookvrij bewezen effectief zijn in het buitenland. Zij delen hun resultaten en gaan in gesprek met mensen die in de praktijk bezig zijn om omgevingen rookvrij te maken. Zo schuift de VNG aan tafel om te vertellen over het rookvrij maken van omgevingen op lokaal niveau. Ook vertelt gebiedsontwikkelaar VanWonen hoe zij rookvrije zones creëert bij woningen, gebouwen, wijken, speeltuinen en leefomgevingen in de wijken die het bedrijf ontwikkelt.
  • In het Nationaal Preventieakkoord legden NOC*NSF en de sportbonden met het ministerie van VWS de ambitie vast dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. Gelukkig worden steeds meer sportclubs rookvrij, maar er zijn ook nog stappen te zetten. NOC*NSF lanceert daarom de campagne ‘De sport wordt rookvrij’. Tijdens het webinar lichten ze toe hoe deze campagne eruitziet en wat ze ermee willen bereiken.
Wanneer?

Dinsdag 21 juni 2022 van 15.30 – 16.45 uur.

Voor wie?

Bent u werkzaam in de zorg, bij de GGD, gemeente of bent u bestuurder? Of werkt u bij een organisatie of vereniging en bent u bezig met een rookvrij-beleid? Dan verwelkomen we u graag bij deze online bijeenkomst.

Terugkijken

Het netwerk Nederland Rookvrij wil middels een serie van webinars mensen en organisaties inspireren tot het nemen van verdere stappen en aanzetten tot samenwerking voor het realiseren van een rookvrije samenleving. U kunt vorige webinars terugkijken via www.nederlandrookvrij.nl/webinars.

Vragen?

Heeft u vragen over dit webinar? Stuur dan een e-mail naar info@nederlandrookvrij.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Primeur: Oplevering rookvrije appartementen Almere

In de Muziekwijk aan de Monteverdistraat in Almere wordt maandag 30 mei een volledig rookvrij appartementengebouw opgeleverd. Nergens in en om het gebouw mag worden gerookt, ook niet op de balkons en op de parkeerplaats. Projectontwikkelaar Robert Oostmeijer van Kiekendief Vastgoed heeft hiermee een primeur in Nederland: het eerste particuliere rookvrije appartementencomplex.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Ga in gesprek over roken – PUUR rookvrij voor ouders én kind

De campagne PUUR is weer gestart! De komende periode richt PUUR rookvrij zich op ouders met thuiswonende kinderen. Waarom? Meer dan 1 miljoen ouders met thuiswonende kinderen rookt.

Kinderen beschermen

Roken schaadt de gezondheid van het kind, ook als een ouder alleen maar buiten rookt. Stoppen met roken is de énige manier om de gezondheid van het kind te beschermen. Daarom richt PUUR rookvrij zich de komende periode op ouders met thuiswonende kinderen. Op plekken waar ouders komen, worden zij op een positieve manier aangezet tot het doen van een stoppoging, want: stoppen met roken kan op ieder moment.

Ga het gesprek aan

Ook roepen zorgverleners hun collega’s op om het gesprek aan te gaan over roken. Deze video’s worden onder zorgverleners verspreid, om hen te motiveren met rokers in gesprek te gaan. Zo zegt verslavingsarts Robert van de Graaf: “Bij kanker zwijg je niet. Kijk ook niet weg bij deze dodelijke ziekte.”

Help ook mee

Wil jij bijdragen aan PUUR rookvrij voor ouders én kind? Hang posters op voor ouders, deel de video’s met zorgverleners en motiveer samenwerkingspartners om in gesprek te gaan over roken. Kijk voor meer informatie, tips en een gratis materialenpakket op www.puurvoorprofs.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Materialenpakket PUUR rookvrije ouders beschikbaar

Vanaf 19 mei is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer zichtbaar, specifiek gericht op ouders met thuiswonende kinderen. Voor veel mensen is bekend dat roken in de buurt van kinderen schadelijk is voor de gezondheid. Minder mensen weten dat het ook schadelijk is voor kinderen als je alleen buiten rookt. Stoppen met roken is daarom de enige manier om de gezondheid van jezelf én van het kind te beschermen.

Materialenpakket

Help ouders te informeren over PUUR rookvrij door het gratis materialenpakket te downloaden. Het pakket bestaat uit posters en flyers van PUUR rookvrij, folders Rookvrij Opgroeien en een informatiekaart en verwijskaartjes van de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Deze materialen kan je plaatsen in de wachtkamer en spreekkamer of ter informatie meegeven aan ouders.

Digitale lunchbijeenkomst

Wil je meer weten over de campagne PUUR rookvrij, de aandacht die wordt besteed aan ouders of de materialen die voor jou beschikbaar zijn? Sluit dan aan bij de digitale lunchbijeenkomst op 10 mei van 12.00 tot 12.30 uur. Meld je aan door te mailen naar puurvoorprofs@trimbos.nl.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Coalitie Tabak en Milieu maakt zich sterk voor een verbod op (plastic) filters

Vanuit de Coalitie Tabak en Milieu maken zowel milieu- als gezondheidsorganisaties zich ernstige zorgen over de gevolgen van de (plastic) sigarettenfilters voor mens, dier en planeet.

Ernstige milieugevolgen

Naar aanleiding van de motie voor een landelijk verbod op plastic sigarettenfilters van de Partij voor de Dieren bepleiten gezondheidsorganisaties in een gezamenlijke brief aan de staatssecretarissen van I&W en VWS voor een algeheel verbod op sigarettenfilters. Ook milieuorganisaties maken zich sterk voor een verbod op (plastic) filters. Sigarettenfilters maken roken niet minder schadelijk, maar veroorzaken wel ernstige milieuvervuiling. De ministeries van I&W en VWS laten dit jaar een onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om de hoeveelheid sigarettenfilters in het zwerfafval terug te dringen. Het nationaal verbod op sigarettenfilters nemen ze mee als één van de beleidsopties.

Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws

Nijmegen Rookvrij brengt stoppen met roken-hulp onder de aandacht bij migranten

Hoe breng je bij migranten onder de aandacht dat stoppen met roken-hulp voor iedereen beschikbaar is? In Nijmegen doen ze dit met sleutelpersonen!

Sleutelpersonen

In focusgroepen constateerde Nijmegen Rookvrij dat mensen met bijvoorbeeld een Syrische of Turkse achtergrond niet altijd goed weten dat er goede, gratis stoppen met roken-hulp beschikbaar is. Met behulp van sleutelpersonen in de wijk brengen ze dit onder de aandacht.

Stoppen met roken-hulp voor iedereen

Nijmegen Rookvrij doet nog meer:

  • Hun website heeft een vertaalknop.
  • Ze bieden hulp aan in verschillende talen.
  • Ze geven meer informatie over stoppen met roken voor mensen met een migratieachtergrond.
Categorieën
Nieuws

Test nieuws