Categorieën
Netwerk nieuws Nieuws Onderzoek

Gebruik van tabak onder mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar blijft hoog

Hoewel in 2019 het aantal rokende mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar af nam, is dit in 2021 niet verder gedaald. Dit blijkt uit de vierde meting van de middelenmonitor mbo-hbo van het Trimbos-instituut.

Aantal studenten dat rookt neemt niet meer af

Bijna de helft van de studenten van 16 tot en met 18 jaar op het mbo en hbo heeft ooit gerookt (47%), ruim een kwart (27%) heeft de afgelopen maand gerookt en ruim één op de tien (11%) rookt dagelijks. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan de voorgaande meting in 2019.

Met name onder mbo-studenten wordt veel gerookt. Zo rookt op het mbo 12% van de 17-jarigen dagelijks. Op het hbo is dat 3%. Ook rookten de studenten op het mbo gemiddeld meer sigaretten per dag (5,5) dan studenten op het hbo (3,7). Ongeveer een kwart van de mbo- en hbo-studenten (26%) vindt het normaal dat leeftijdgenoten roken.

Meer weten?

Wil je meer lezen over deze meting van de middelenmonitor mbo-hbo? Lees dit artikel van het Trimbos-instituut of download de hieronder de factsheet ‘Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het mbo en hbo 2021‘.